מיטב דש גמל מסלול בין 50 ל-60

מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מספר קופה: 103

 • מידע נוסף
 • 0.6%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.51%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 29/03/1961מועד הקמת הקופה
 • 0.24%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.15%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -4.52%תשואה מתחילת השנה *
 • 11.7%תשואה שנה שעברה****
 • 1.68%תשואה 12 חודשים**
 • 3.05%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • 2.64%תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***6,598,156

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2019-05/2020).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019