קופות גמל - כללי

מהי קופת גמל?
קופת גמל הינה מכשיר חסכון לטווח ארוך ובינוני.
לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח או ההפסד על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו.

מה המשמעות של תיקון 3?
אפשר להגיד כי זהו מהלך משמעותי של האוצר, בעל השלכות רבות על מבנה החיסכון הפנסיוני בישראל. התיקון לחוק קובע כי הפקדות לקופות גמל שיבוצעו החל מינואר 2008, לכל מכשירי החיסכון הפנסיוני, קופות גמל, קרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים, נועד להקנות לחוסך קצבה חודשית לכל החיים!
החל מנקודת זמן זו, השוק הפנסיוני משתנה במהותו וכולל שני מוצרים:
קופת גמל משלמת קצבה וקופת גמל לא משלמת קצבה.

את כספי קופת הגמל שנצברו עד דצמבר 2007 ניתן למשוך בגיל 60, פטורים ממס, במידה והוותק בקופה הגיע ל-5 שנים לפחות. משיכה שלפני תום תקופת החיסכון, גוררת חיוב מס בשיעור של 35% מסך כל הסכום!
כספים שנצברו לאחר ינואר 2008, במרכיב הפיצויים, ניתנים למשיכה בעת סיום יחסי ההעסקה, ואת כספי התגמולים ניתן למשוך בדרך של קצבה לאחר העברתם לקופת גמל משלמת קצבה. אם צברת זכויות לקבלת קצבה מעבר לסכום המינימאלי שנקבע (3,850 ₪), באפשרותך להוון את ההפרש ולמשוך אותו כסכום חד פעמי.

מהפכת המסלולים
קופת גמל כללית היא בפועל קופת גמל גמישה, בה מנוהלים הכספים בהתאם לשיקול דעתו של הגוף המנהל, למשל לחשיפה גדולה למניות, ולעמית בקופה אין שליטה על כך. לעמיתים בקופות גמל, שהם בני 50 פלוס, ובמיוחד אלה שקופות הגמל שלהם הן נזילות וניתן למשוך מהן את הכסף, עלולה להיווצר בעיה קשה, שכן דווקא במועד שבו יזדקקו לכסף הם עלולים לגלות שחלק מהחסכונות שלהם ירדו לטמיון.
בדיוק כדי למנוע זאת, קיימות קופות גמל מסלוליות, אשר מאפשרות לעמית לקבוע את רמת הסיכון שמתאימה לו.


מיטב דש מציעה לך מגוון גדול במיוחד של מסלולי השקעה, כדוגמת מסלול ללא מניות, מסלול נוסף שבו רכיב המניות מוגבל ללא יותר מ-15%, מסלול שמשקיע ומתמחה באיגרות חוב צמודות מדד ועוד.
אחד מהם או יותר (ניתן לפזר בין מספר מסלולים) יתאים גם לך.

למידע נוסף על הצטרפות לקופות הגמל לחצו כאן

לרשימת קופות הגמל והמסלולים השונים של מיטב דש, לחצו כאן

לשירות לקוחות מיטב דש

תשובות לשאלות נפוצות:

מהי קופת גמל כללית?
זוהי קופה בה מנוהלים הכספים בהתאם לשיקול דעתו של הגוף המנהל, אשר רשאי בכל נקודת זמן לקבוע כיצד יושקעו הכספים. אין התחיבות להשקעה מינימאלית באפיק השקעות ספציפי כמו מניות, אג"ח צמוד ועוד.


מהי קופת גמל מסלולית?
כל מסלול מייצג התחיבות למדיניות השקעה מוגדרת, בה הגוף המנהל חייב לעמוד. למשל, מסלול מדדי, מחויב בהשקעה של לפחות 50% מסך נכסי הקופה בנכסים צמודי מדד.


למי מתאימה ההשקעה במסלולים?
רוב הציבור מעדיף להפקיד את ניהול השקעותיו בידי אנשי מקצוע ולכן משקיע בקופות הכלליות. ההשקעה במסלול כללי מעבירה את קבלת ההחלטות לגוף המנהל אשר משקיע את הכספים ע"פ ההתפתחויות בשוק ההון תוך התייחסות לחוסך טיפוסי בעל טווח חסכון בינוני. לפיכך, המסלול לא מתאים לחוסך בעל טווח חיסכון ארוך אשר עשוי לשאוף להשקיע במניות יותר מאשר הממוצע בדיוק כמו שחוסך אשר צפוי לעשות שימוש בכספים בטווח הקצר ישאף בדר"כ להקטין את אחוז המניות וכך את רמת הסיכון. ההתאמה בין אופיו של החוסך לרמת הסיכון בקופה יכולה להיעשות באמצעות השקעה במסלולים.

האם ניתן לחלק את הכספים בין המסלולים השונים?
כמובן! באפשרותך לחלק את כספך או הפקדותיך בין המסלולים השונים ובכך להרכיב את הקופה האישית שלך.


האם ניתן להעביר חלק מהכספים בקופה (המנוהלת במיטב) לאחד המסלולים?
ניתן להעביר חלק מהיתרה הצבורה ממסלול אחד למסלול/ים אחר/ים. 


כיצד עמית החוסך בקופת גמל שאין בה מסלולי השקעה עובר לקופת גמל מסלולית? והאם צריך את הסכמתו של המעסיק?
המעבר פשוט וקל. כל עמית בכל קופת גמל יכול להעביר כספים שצבר בקופת גמל אחת לאחרת וגם העברה מקופת גמל כללית לקופת גמל מסלולית מותרת ותבוצע תוך 7 ימי עסקים. מבחינת המעסיק, נאסר עליו למנוע מן העובד להעביר כספי קופת גמל לכל קופת גמל שירצה.


כיצד ניתן להעביר כספים ממסלול אחד לאחר באותה קופת גמל?
שוב, פשוט וקל. באמצעות טופס אחד. אדם שצבר כספים במסלול אחד ומבקש להעביר כספים למסלול אחר באותה קופת גמל, ימלא טופס העברה פנימית של כספים בקופת גמל ובקשתו תבוצע תוך 3 ימי עסקים.


האם כאשר מעבירים כספים למסלול חדש מאבדים את הוותק?
ממש לא. לחוסך בקופת גמל מסלולית וותק ממועד ההפקדה הראשון לחשבון. פיצול הכספים בין המסלולים לא משנה את הוותק, מועד הנזילות, ואין כל פגיעה בכל זכות של החוסך. עדיין מדובר בחשבון אחד. החשבון נחלק למספר מסלולים אשר בכול המסלולים של אותו חשבון קיים וותק זהה, מועד משיכת הכספים זהה לכל המסלולים בחשבון.


כמה עולה להעביר כספים ממסלול אחד לאחר באותה קופת גמל?
לא עולה כלל. אין כל עמלה בעת העברת כספים ממסלול אחד למסלול אחר בקופת גמל.


איזה סכום אפשר להעביר ממסלול למסלול?
כל סכום שתבחר. אם יש לך כספים בקופת גמל מסלולית וחסכת את כל הכספים במסלול אחד אתה יכול להעביר כל סכום שתרצה למסלול אחר בקופה או אפילו לחלק את הכספים בין מספר מסלולים בקופה, לפי כל חלוקה שתרצה.

לבסוף - שאלה כללית יותר, כיצד מתנהלות ההשקעות בקופות הגמל של מיטב דש?
מר גיא מני משמש כמנהל ההשקעות גמל הראשי, כשלצידו צוות מאוד מיומן של מומחי השקעות ואנליסטים שנפגש מדי יום ומקבל אם צריך, החלטות השקעה. מעבר לכך, יש כמובן ועדת השקעות פורמאלית כפי שדורש החוק, שבה משתתפים כלכלנים בכירים בעלי ניסיון רב בשוק ההון. הועדה נפגשת מידי שבועיים והיא מתווה את מדיניות ההשקעות של כל אחד ממסלולי ההשקעה בקופות.

למידע נוסף על קופות גמל לחצו כאן.

למידע על משיכת כספים מחשבונות עם יתרה נמוכה

למידע מורחב לקופת גמל להשקעה והצטרפות לחץ כאן 

להצטרפות ידנית לקופת גמל להשקעה ומידע נוסף

למידע על קופות גמל לפיצויים לחצו כאן.

לדוחות של קופות הגמל לחצו כאן. 

לתקנונים של קופות הגמל לחצו כאן.

הלוואה - תנאים והנחיות ללקיחת הלוואה