כיצד מצטרפים לקופות הגמל של מיטב דש?

להצטרפות לקופת גמל יש ללחוץ כאן

הצטרפות קלה ופשוטה לקופת גמל

א. ממלאים טופס הצטרפות וטופס העברה (במידה וקיים חשבון בחברה אחרת).
ב. במידה ובחשבונך מופקדים כספי פיצויים יש להחתים את המעסיק על טופס ההצטרפות, או שכספיך יועברו למסלול "ברירת מחדל".
ג. מצרפים צילום ת.ז ,מומלץ לצרף דוח שנתי או רבעוני של החשבון (גם אם איננו עדכני).

ניתן לבצע איחוד חשבונות ובלבד שהוותק בחשבון המקבל לא גבוה מהוותק בחשבון המעביר, ובקופות גמל רק אם הכספים בשני החשבונות נזילים ופטורים ממס.
ניתן גם לפצל חשבון בקופת גמל לתגמולים.

חשוב לזכור כי בעת העברה של כספי קופת גמל אחת לאחרת, נשמרות לעמית כל זכויות הוותק שצבר בקופת הגמל המעבירה. כמו כן, העברת קופה למיטב דש אינה כרוכה בעלויות.

לרשימת קופות הגמל של מיטב דש, לחצו כאן 

טופס הצטרפות