כיצד מצטרפים לקופות הגמל של מיטב דש?

מיטב דש מנהלת קופות גמל לעמיתים שכירים ועצמאים,

הצטרפות דיגיטלית לקופת גמל:

הצטרפות מהירה.

חשוב לזכור כי בעת העברה של כספי קרן השתלמות בין חברות, נשמרות כל זכויות הוותק שצברה הקרן.

כמו כן, העברת קופה למיטב דש אינה כרוכה בעלויות.

איחוד חשבונות:

איחוד חשבונות ניתן לבצוע בהתקיים שוותק החשבון המקבל לא גבוה מהוותק בחשבון המעביר וכן כספי קופת הגמל בשני החשבונות נזילים ופטורים ממס.

 

לתשואות ומסלולי הקופה:

רשימת קופות הגמל של מיטב דש.

לעמוד קופת גמל להשקעה