תשואות נכסים ומסלולים -קרנות פנסיה

לתשואות נכסים ומסלולי קרן פנסיה כללית וקרן פנסיה מקיפה

 

איילון מיטב פנסיה מקיפה
מספר קופה :163

מדיניות השקעה

קרן פנסיה בעלת תקנון גמיש המורכב משלושה מאפיינים מרכזיים, חיסכון לקצבה, ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) וביטוח שאירים. כמו כן בקרן הפנסיה מסלולים רבים המאפשרים לכל עמית להתאים לצרכיו את קרן הפנסיה .

 

תאריך הקמה : 1995

קרן מקיפה דוח עמלות ודמי ניהול לשנת 2018 

 

איילון מיטב פנסיה כללית
מספר קופה:660

מדיניות השקעה

קרן פנסיה המאפשרת חיסכון לקצבה, ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) וביטוח שאירים, הקרן מתאימה לעמיתים המשתכרים מעל תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה, לצורך הפקדות מעבר לתקרה. 

בנוסף הקרן מאפשרת להצטרף גם למסלול יסוד, מסלול ללא כיסויים ביטוחיים.

 

 

תאריך הקמה : 2007

 קרן כללית דוח עמלות ודמי ניהול לשנת 2018