תשואות נכסים ומסלולים -קרנות פנסיה

לתשואות נכסים ומסלולי קרן פנסיה כללית וקרן פנסיה מקיפה

 

איילון מיטב פנסיה מקיפה
מספר קופה :163

מדיניות השקעה

קרן פנסיה בעלת תקנון גמיש המורכב משלושה מאפיינים מרכזיים, חיסכון לקצבה, ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) וביטוח שאירים. כמו כן בקרן הפנסיה מסלולים רבים המאפשרים לכל עמית להתאים לצרכיו את קרן הפנסיה .

 

תאריך הקמה : 1995

קרן מקיפה דוח עמלות ודמי ניהול לשנת 2018 

 

איילון מיטב פנסיה כללית
מספר קופה:660

מדיניות השקעה

קרן פנסיה מסוג יסוד המאפשרת חיסכון לקצבה ללא ביטוחים ,הקרן מתאימה לעמיתים המשתכרים מעל תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה, לצורך הפקדות מעבר לתקרה, לעמיתים פסולי ביטוח, לעמיתים המחזיקים כבר בביטוחי אובדן כושר עבודה וביטוחי חיים ואין להם צורך בביטוחים נוספים וכן לעמיתים המעוניינים להפקיד כספים נוספים כדי להגדיל את הקצבה העתידית שלהם.

 

תאריך הקמה : 2007

 קרן כללית דוח עמלות ודמי ניהול לשנת 2018