מעבר מקרן פנסיה אחרת לקרן פנסיה של מיטב דש

מעבר עמיתים מקרנות אחרות:
על מנת לעבור מקרנות פנסיה מקיפות אחרות לקרן הפנסיה המקיפה של מיטב דש, יש לחתום ע"ג טופס בקשת העברה .

מועדי העברה לפי תקנות משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון: החל מ-1/10/2008 ניתן להעביר את היתרה הצבורה בתוך 10 ימי עסקים מהיום שבו הועברה לגוף המנהל של הקופה המעבירה בקשת העברה מפורטת,חתומה ומלאה.
לתיאום פגישה לתכנון פנסיוני לחצו כאן מעבר עמיתים מקרן אחרת לקרן הפנסיה של מיטב דש.