תקנונים של קרנות הפנסיה

 

איילון מיטב פנסיה מקיפה

 

מהדורה מיום 01/06/2018, גרסה 20  לחצו כאן

מהדורה מיום 01/01/2018, גרסה 19  לחצו כאן

מהדורה מיום 25/01/2017, גרסה 18 א לחצו כאן

מהדורה מיום 01/01/2017, גרסה 17 לחצו כאן

מהדורה מיום 19/12/2015, גרסה 16 לחצו כאן

מהדורה מיום 01/01/2015 גרסה 14 לחץ כאן

מהדורה מיום 14/08/2014 גרסה 13 לחץ כאן

מהדורה מיום 31/07/2013 גרסה 12 לחץ כאן

מהדורה מיום 31/07/2013 גרסה 11 לחץ כאן

מהדורה מיום 01/07/2013 גרסה 10 לחץ כאן

מהדורה מיום 01/01/2013  גרסה 9  לחץ כאן

מהדורה מיום 30/09/2012  גרסה 8  לחץ כאן

מהדורה מיום 22/08/2012  גרסה 7  לחץ כאן

מהדורה מיום 12/08/2012  גרסה 6  לחץ כאן

מהדורה מיום 28/08/2011  גרסה 5  לחץ כאן

מהדורה מיום 14/09/2010 גרסה 4   לחץ כאן

 

איילון מיטב פנסיה כללית-

מהדורה מיום 24/06/2018, גרסה 15 לחצו כאן

מהדורה מיום 01/01/2018, גרסה 14 לחצו כאן

מהדורה מיום 01/01/2017, גרסה 13 לחצו כאן

מהדורה מיום 15/09/2016 גרסה 12 לחצו כאן

מהדורה מיום 01/01/2016 גרסה 11 לחצו כאן.

מהדורה מיום 31/07/2013 גרסה 10 לחץ כאן

מהדורה מיום 01/07/2013 גרסה 9 לחץ כאן

מהדורה מיום 01/01/2013 גרסה 8 לחץ כאן

מהדורה מיום 01/01/2013 גרסה 7 לחץ כאן

מהדורה מיום 22/08/2012 גרסה 5 לחץ כאן
מהדורה מיום 28/08/2011 גרסה 4 לחץ כאן 

מהדורה מיום 04/08/2011 גרסה 3 לחץ כאן 

 

שינויים שבוצעו בתקנונים

 

פנסיה מקיפה

למסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/06/2018 לחץ כאן

למסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/01/2018 לחץ כאן

למסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 25/01/2017 לחץ כאן

למסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/01/2017 לחץ כאן

הסבר על שינוי בתקנון מיום 19/12/2015 גרסה 16לחץ כאן.

הסבר על שינוי בתקנון מיום 01/01/2015 גרסה 14 לחץ כאן 

לתקנון מיטב דש פנסיה מקיפה בעקוב אחר שינויים לחץ כאן.

הסבר על שינוי בתקנון מיום 14/08/2014 גרסה 13 לחץ כאן

לתקנון מיטב דש פנסיה מקיפה בעקוב אחר שינויים לחץ כאן

בעקבות השלמת הליך המיזוג בתאריך 31/07/2013 שונה שמה של החברה המנהלת מ"דש גמל ופנסיה בע"מ ל"מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ "

הסבר על שינוי בתקנון מיום 01/01/2013 גרסה 9 לחץ כאן

 הסבר על שינוי בתקנון מיום 22/08/2012 גרסה7 לחץ כאן

 הסבר על שינוי בתקנון מיום 12/08/2012 גרסה 6 לחץ כאן

 הסבר על שינוי בתקנון מיום 28/08/2011 גרסה 5 לחץ כאן

 הסבר על שינוי בתקנון מתאריך 08/2010 לחץ כאן


 

פנסיה כללית

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 24/06/2018 לחץ כאן 

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/01/2018 לחץ כאן

למסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 01/01/2017 לחץ כאן

מסמך ריכוז שינויים בתקנון מיום 15/09/2016 גרסה 12 לחץ כאן

הסבר על שינוי בתקנון מיום 01/01/2016 גרסה 11 לחץ כאן

בעקבות השלמת הליך המיזוג בתאריך 31/07/2013 שונה שמה של החברה המנהלת מ"דש גמל ופנסיה בע"מ ל"מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ "

 הסבר על שינוי בתקנון מיום 01/01/2013 גרסה 8 לחץ כאן

 הסבר על שינוי בתקנון מיום 01/01/2013 גרסה 7 לחץ כאן

 הסבר על שינוי בתקנון מיום 28/08/2011 גרסה 4 לחץ כאן