שאלות ותשובות - פנסיה ברירית מחדל

שאלות ותשובות - קרן פנסיה ברירת מחדל

מה זה קרן פנסיה ברירת מחדל?
קרן פנסיה ברירת מחדל הינה קרן פנסיה מקיפה אליה יצורף עובד (באמצעות מעסיקו), שלא בחר בקרן פנסיה על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן . צירוף העובדים לקרן פנסיה ברירת המחדל שבחר משרד האוצר, משחרר את המעסיק מהחובה לערוך הליך תחרותי לקביעת קופת ברירת מחדל..

מה גובה דמי הניהול בקרנות פנסיה?
דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה של מיטב דש: 1.31% מן ההפקדה ו-0.01% מן הצבירה.
דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה של הלמן אלדובי: 1.49% מן ההפקדה ו-0.001% מן הצבירה.

מתי נכנסות לתוקף הוראות לעניין קרן פנסיה ברירת מחדל?
החל מ-1 בנובמבר 2016.

האם אני יכול לנייד את קרן הפנסיה שכבר יש לי במקום אחר לקרן הפנסיה ברירת מחדל?
כן.

מה תוקף דמי הניהול?
דמי הניהול יחולו על המצטרפים החדשים למשך 10 שנים מיום ההצטרפות.

כיצד הרפורמה משפיעה על מעסיקים במשק (עריכת הליך תחרותי, קביעת ברירת מחדל)?
במקרה שעובד לא בחר בקרן פנסיה על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, למעסיק קיימות שתי אפשרויות: (א) לצרף את עובדיו לקרן ברירת מחדל שנבחרה בהליך שערך משרד האוצר; (ב) לערוך הליך תחרותי לבחירת קרן פנסיה לעובדיו. ההליך התחרותי ינוהל בהתאם לכללים שפרסם אגף שוק ההון ויכלול פניה לכל קרנות הפנסיה בישראל.

במידה והמעסיק אינו מעוניין לבצע מכרז, מה המשמעות?
במידה והעובד לא בחר בקרן פנסיה, המעסיק יהא חייב לצרף את העובד לאחת משתי קרנות פנסיה ברירת מחדל שבחר האוצר.

מעסיק שהיה רגיל לצרף עובדים לפנסיה באמצעות קרן פנסיה ברירת מחדל אחרת שלא נבחרה ע"י משרד האוצר ושהיה לו הסכם איתה, נדרש לנהוג אחרת?
המעסיק יהא חייב לבצע הליך תחרותי כפי שקבע משרד האוצר בתום 3 שנים מיום חתימת המעסיק על הסכם ברירת מחדל ולא מאוחר מיום 31.3.2019.

האם העובדה שמיטב דש נבחרה כקרן ברירת מחדל עלולה לפגוע בעמיתים הקיימים (תשואה דמוגרפית/אקטוארית, עליה בעלויות הביטוח)?
אין קשר ישיר בין הצטרפות לקרן ברירת מחדל לבין פגיעה בעמיתים קיימים.
בהקשר זה, חשוב לציין כי לקרן הפנסיה יש מבטח משנה לסיכוני תמותה ואובדן כושר עבודה.

האם ביטוח המשנה לא משתנה?
למועד זה, ביטוח המשנה נשאר בתוקפו.

מה קורה לעמיתי קרן הפנסיה שהצטרפו למיטב דש לפני 01/11/2016, האם דמי הניהול שלהם יעודכנו באופן אוטומטי?
דמי הניהול החדשים יחולו רק על עמיתים שיצטרפו החל מיום 1.11.2016.

האם בעקבות זה שקרן הפנסיה של מיטב דש נבחרה כקרן ברירת מחדל ישונה התקנון של הקרן?
לא. יש לציין, כי בימים אלה משרד האוצר מגבש תקנון אחיד לכל קרנות פנסיה כך שבעתיד הקרוב התקנונים של כל קרנות הפנסיה יהיו אחידים.

מהם דמי הניהול בקרן הפנסיה הכללית?
תנאי המכרז אינם חלים על קרן הפנסיה הכללית.

האם יש קשר בין קרן ברירת מחדל לתשואות העתידיות?
אין קשר, התשואה הינה תוצאה של ניהול השקעות של החברה המנהלת.

כיצד מצטרפים לקרן הפנסיה ברירת מחדל?

ההצטרפות לקרן הפנסיה של ישראל פשוטה וקלה.

 

 

יש לכם שאלות נוספות? לחצו כאן והשאירו פרטים.