כיצד מצטרפים לקרנות הפנסיה של מיטב דש?

 

על קרן הפנסיה של ישראל (פנסיה נבחרת) כבר שמעת? להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן.

 

הצטרפות קלה ופשוטה

א. ממלאים טופס הצטרפות וטופס העברה (במידה וקיים חשבון בחברה אחרת).
ב. מצרפים צילום ת.ז ,מומלץ לצרף דוח שנתי או רבעוני של החשבון (גם אם איננו עדכני).

ניתן לבצע איחוד חשבונות ובלבד שהוותק בחשבון המקבל לא גבוה מהוותק בחשבון המעביר, ובקופות גמל רק אם הכספים בשני החשבונות נזילים ופטורים ממס.
ניתן גם לפצל חשבון בקופת גמל לתגמולים.

חשוב לזכור כי בעת העברה של כספי קופת גמל אחת לאחרת, נשמרות לעמית כל זכויות הוותק שצבר בקופת הגמל המעבירה. כמו כן, העברת קופה למיטב דש אינה כרוכה בעלויות.