בקשה לקבלת פנסיית זיקנה

פנסיית זקנה הינה תשלומים חודשיים שוטפים אשר ישולמו למבוטח מגיל פרישתו למשך כל ימי חייו (מעין משכורת לכל החיים) ולאחר מותו של המבוטח, יקבלו בן/בת הזוג של העמית 30%-100% מהפנסיה של הפנסיונר למשך כל החיים (בהתאם למסלול שנבחר ביום היציאה לפנסיה).

גובה פנסיית הזקנה מחושב ע"י חלוקה של הכספים שנצברו בקרן הפנסיה במקדם סטטיסטי שנקבע ע"י קרן הפנסיה במועד הפרישה.


לטופס בקשה לקבלת פנסיית זקנה יש לצרף מסמכים הבאים:
1. צילום תעודת זהות.
2. צילום המחאה (צ'ק) או אישור ניהול חשבון מסניף הבנק בו מתנהל חשבון העמית.
3. טופס 101 וכן, במידת הצורך (במידה ויש הכנסות נוספות), להעביר טופס תאום מס של נציבות מס הכנסה, המנחה לגבי שיעור המס שיש לנכות מהפנסיה החודשית.
4. לגבי עמית שכיר - מכתב שחרור לכספים ב"מיטב דש" , טופס 161 של רשות המיסים החתום ע"י המעסיק וטופס 161 א' החתום ע"י העובד

.