רשימות נכסים רבעוניות

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 - 2019

קרן פנסיה מקיפה -163

מיטב דש מקיפה לבני 50 ומטה

מיטב דש מקיפה לבני 50 עד 60

מיטב דש מקיפה לבני 60 ומעלה

מיטב דש מקיפה הלכה

מיטב דש מקיפה עד 25% מניות

מיטב דש מקיפה אג"ח ללא מניות

מיטב דש מקיפה  מניות

מיטב דש מקיפה  מדד מניות

מיטב דש מקיפה  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מיטב דש מקיפה  פנסיונרים

מיטב דש פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

קרן פנסיה כללית -660

מיטב דש כללית לבני 50 ומטה

מיטב דש כללית לבני 50 עד 60

מיטב דש כללית לבני 60 ומעלה

מיטב דש כללית הלכה

מיטב דש כללית עד 10% מניות

מיטב דש כללית  מניות

מיטב דש כללית פנסיונרים

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 - 2019

קרן פנסיה מקיפה -163

מיטב דש מקיפה לבני 50 ומטה

מיטב דש מקיפה לבני 50 עד 60

מיטב דש מקיפה לבני 60 ומעלה

מיטב דש מקיפה הלכה

מיטב דש מקיפה עד 25% מניות

מיטב דש מקיפה אג"ח ללא מניות

מיטב דש מקיפה  מניות

מיטב דש מקיפה  מדד מניות

מיטב דש מקיפה  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מיטב דש מקיפה  פנסיונרים

מיטב דש פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

קרן פנסיה כללית -660

מיטב דש כללית לבני 50 ומטה

מיטב דש כללית לבני 50 עד 60

מיטב דש כללית לבני 60 ומעלה

מיטב דש כללית הלכה

מיטב דש כללית עד 10% מניות

מיטב דש כללית  מניות

מיטב דש כללית פנסיונרים

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 - 2018

קרן פנסיה מקיפה -163

מיטב דש מקיפה לבני 50 ומטה

מיטב דש מקיפה לבני 50 עד 60

מיטב דש מקיפה לבני 60 ומעלה

מיטב דש מקיפה הלכה

מיטב דש מקיפה עד 25% מניות

מיטב דש מקיפה אג"ח ללא מניות

מיטב דש מקיפה  מניות

מיטב דש מקיפה  מדד מניות

מיטב דש מקיפה  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מיטב דש מקיפה  פנסיונרים

מיטב דש פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

קרן פנסיה כללית -660

מיטב דש כללית לבני 50 ומטה

מיטב דש כללית לבני 50 עד 60

מיטב דש כללית לבני 60 ומעלה

מיטב דש כללית הלכה

מיטב דש כללית עד 10% מניות

מיטב דש כללית  מניות

מיטב דש כללית פנסיונרים

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 - 2018

קרן פנסיה מקיפה -163

מיטב דש מקיפה לבני 50 ומטה

מיטב דש מקיפה לבני 50 עד 60

מיטב דש מקיפה לבני 60 ומעלה

מיטב דש מקיפה הלכה

מיטב דש מקיפה עד 25% מניות

מיטב דש מקיפה אג"ח ללא מניות

מיטב דש מקיפה  מניות

מיטב דש מקיפה  מדד מניות

מיטב דש מקיפה  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מיטב דש מקיפה  פנסיונרים

מיטב דש פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

קרן פנסיה כללית -660

מיטב דש כללית לבני 50 ומטה

מיטב דש כללית לבני 50 עד 60

מיטב דש כללית לבני 60 ומעלה

מיטב דש כללית הלכה

מיטב דש כללית עד 10% מניות

מיטב דש כללית  מניות

מיטב דש כללית פנסיונרים

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 - 2018

קרן פנסיה מקיפה -163

מיטב דש מקיפה לבני 50 ומטה

מיטב דש מקיפה לבני 50 עד 60

מיטב דש מקיפה לבני 60 ומעלה

מיטב דש מקיפה הלכה

מיטב דש מקיפה עד 25% מניות

מיטב דש מקיפה אג"ח ללא מניות

מיטב דש מקיפה  מניות

מיטב דש מקיפה  מדד מניות

מיטב דש מקיפה  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מיטב דש מקיפה  פנסיונרים

מיטב דש פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

קרן פנסיה כללית -660

מיטב דש כללית לבני 50 ומטה

מיטב דש כללית לבני 50 עד 60

מיטב דש כללית לבני 60 ומעלה

מיטב דש כללית הלכה

מיטב דש כללית עד 10% מניות

מיטב דש כללית  מניות

מיטב דש כללית פנסיונרים

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 - 2018

קרן פנסיה מקיפה -163

מיטב דש מקיפה לבני 50 ומטה

מיטב דש מקיפה לבני 50 עד 60

מיטב דש מקיפה לבני 60 ומעלה

מיטב דש מקיפה הלכה

מיטב דש מקיפה עד 25% מניות

מיטב דש מקיפה אג"ח ללא מניות

מיטב דש מקיפה  מניות

מיטב דש מקיפה  מדד מניות

מיטב דש מקיפה  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מיטב דש מקיפה  פנסיונרים

מיטב דש פנסיונרים זכאים קיימים

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

קרן פנסיה כללית -660

מיטב דש כללית לבני 50 ומטה

מיטב דש כללית לבני 50 עד 60

מיטב דש כללית לבני 60 ומעלה

מיטב דש כללית הלכה

מיטב דש כללית עד 10% מניות

מיטב דש כללית  מניות

מיטב דש כללית פנסיונרים

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול למקבלי קצבה החל - מ2018

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

 

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 - 2017

קרן פנסיה מקיפה -163

מיטב דש מקיפה לבני 50 ומטה

מיטב דש מקיפה לבני 50 עד 60

מיטב דש מקיפה לבני 60 ומעלה

מיטב דש מקיפה הלכה

מיטב דש מקיפה עד 25% מניות

מיטב דש מקיפה אג"ח ללא מניות

מיטב דש מקיפה  מניות

מיטב דש מקיפה  מדד מניות

מיטב דש מקיפה  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מיטב דש מקיפה  פנסיונרים

מיטב דש פנסיונרים זכאים קיימים

 

קרן פנסיה כללית -660

מיטב דש כללית לבני 50 ומטה

מיטב דש כללית לבני 50 עד 60

מיטב דש כללית לבני 60 ומעלה

מיטב דש כללית הלכה

מיטב דש כללית עד 10% מניות

מיטב דש כללית  מניות

מיטב דש כללית פנסיונרים

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 - 2017

קרן פנסיה מקיפה -163

מיטב דש מקיפה לבני 50 ומטה

מיטב דש מקיפה לבני 50 עד 60

מיטב דש מקיפה לבני 60 ומעלה

מיטב דש מקיפה הלכה

מיטב דש מקיפה עד 25% מניות

מיטב דש מקיפה אג"ח ללא מניות

מיטב דש מקיפה  מניות

מיטב דש מקיפה  מדד מניות

מיטב דש מקיפה  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מיטב דש מקיפה  פנסיונרים

מיטב דש פנסיונרים זכאים קיימים

 

קרן פנסיה כללית -660

מיטב דש כללית לבני 50 ומטה

מיטב דש כללית לבני 50 עד 60

מיטב דש כללית לבני 60 ומעלה

מיטב דש כללית הלכה

מיטב דש כללית עד 10% מניות

מיטב דש כללית  מניות

מיטב דש כללית פנסיונרים

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון  2 - 2017 

קרן פנסיה מקיפה -163

מיטב דש מקיפה לבני 50 ומטה

מיטב דש מקיפה לבני 50 עד 60

מיטב דש מקיפה לבני 60 ומעלה

מיטב דש מקיפה הלכה

מיטב דש מקיפה עד 25% מניות

מיטב דש מקיפה אג"ח ללא מניות

מיטב דש מקיפה  מניות

מיטב דש מקיפה  מדד מניות

מיטב דש מקיפה  מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

מיטב דש מקיפה  פנסיונרים

מיטב דש פנסיונרים זכאים קיימים

 

קרן פנסיה כללית -660

מיטב דש כללית לבני 50 ומטה

מיטב דש כללית לבני 50 עד 60

מיטב דש כללית לבני 60 ומעלה

מיטב דש כללית הלכה

מיטב דש כללית עד 10% מניות

מיטב דש כללית  מניות

מיטב דש כללית פנסיונרים

 

רשימת נכסים מאוחדת -קרן פנסיה