תקנונים של קרנות ההשתלמות

לתקנון של מיטב דש השתלמות מיום 01.07.2020 לחצו כאן.

לתקנון של מיטב דש השתלמות מיום 16.12.2015 לחצו כאן.

למסמך ריכוז שינויים לתקנון של מיטב דש השתלמות מיום 16.12.2015 לחצו כאן

 לתקנון קופת השתלמות לעובדי בנק ישראל מיום 21.09.2015

למסמך ריכוז שינויים לתקנון השתלמות לעובדי בנק ישראל מיום 21.09.2015 לחץ כאן.

תקנון - ארכיון:

מיטב דש השתלמות מיום 15.07.2015

תקנון השתלמות עובדי בנק ישראל מיום 20.09.2012

 

 

ריכוז שינויים לתקנונים:

ריכוז שינויים לתקנון מיטב דש השתלמות מיום 01.07.2020