מיטב דש השתלמות מסלול כללי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 880

 • מידע נוסף
 • 0.63%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 21/09/2003מועד הקמת הקופה
 • 0.23%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.15%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -1.93%תשואה מתחילת השנה *
 • 11.55%תשואה שנה שעברה****
 • 5.41%תשואה 12 חודשים**
 • 4.71%תשואה 3 שנים אחורה
 • 3.4%תשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***8,310,429

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד פברואר, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 03/2019-02/2020).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 27/02/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019