מיטב דש השתלמות מסלול עד 6 שנות וותק

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ - 20% ולא יעלה על 40% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

מספר קופה: 554

 • מידע נוסף
 • 0.74%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 15/08/1995מועד הקמת הקופה
 • 0.29%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.18%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 9.32%תשואה מתחילת השנה *
 • -1.12%תשואה שנה שעברה****
 • 6.51%תשואה 12 חודשים**
 • 5.49%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • 3.96%תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***8,236,015

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אוקטובר, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 11/2018-10/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/10/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018