קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

מדיניות השקעה

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

מספר קופה: 289

 • מידע נוסף
 • 0.32%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 01/01/1968מועד הקמת הקופה
 • 0.12%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.05%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -4.57%תשואה מתחילת השנה *
 • 12.06%תשואה שנה שעברה****
 • 1.88%תשואה 12 חודשים**
 • 2.85%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • 2.32%תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***140,776

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2019-05/2020).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019