קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

מדיניות השקעה

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

מספר קופה: 289

 • מידע נוסף
 • 0.32%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 01/01/1968מועד הקמת הקופה
 • 0.12%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.05%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -1.85%תשואה מתחילת השנה *
 • 12.06%תשואה שנה שעברה****
 • 5.9%תשואה 12 חודשים**
 • 4.63%תשואה 3 שנים אחורה
 • 3.18%תשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***152,412

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד פברואר, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 03/2019-02/2020).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 27/02/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019