מיטב דש השתלמות של עובדי ב"י כללי

מדיניות השקעה

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

קוד קופה - 512065202-00000000000289-0000-000

מספר קופה: 289

 • מידע נוסף
 • 0.33דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.00דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • מועד הקמת הקופה
 • 0.21ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 4.971תשואה מתחילת השנה *
 • -1.8תשואה שנה שעברה****
 • 2.4תשואה 12 חודשים**
 • 4.13%תשואה 3 שנים אחורה
 • 3.11%תשואה 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***167,604

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2019 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2018-05/2019).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2019.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2018

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2018