מוצרים מובנים

מוצר מובנה (Structured Product / Note) הוא איגרת חוב המונפקת על ידי בנק, אשר ביצועיו נגזרים מביצועי נכס בסיס כלשהו (מניה / מדד מניות / מטבע / סחורה), או ממספר נכסי בסיס. הכוונה באיגרת חוב היא שהבנק, המנפיק את המוצר המובנה, מתחייב מראש לתנאי התשלום, כפי שנקבעו בתשקיף המוצר. בדומה לאיגרת חוב סטנדרטית, התחייבות זו תקפה בהנחה שהמנפיק אינו חדל פירעון. לכן, איכות הבנק המנפיק ואיתנותו הפיננסית הינם פרמטרים מרכזיים בקבלת החלטה בהשקעה במוצר מובנה.

 

מדוע להשקיע במוצרים מובנים?

היתרון העיקרי של מוצרים מובנים נעוץ בעובדה, שבכפוף לכך שהמנפיק אינו חדל פירעון, הם יכולים לספק רמת ודאות גבוהה יחסית, ביחס לתשואה שתתקבל ו/או ביחס לסיכון הכרוך בהשקעה, כאשר תנאי המוצר נקבעים מראש. יתרון נוסף הוא ביכולת להגדיר בצורה ברורה ומדויקת את פרופיל התשואה / סיכון ולהתאימו לצרכי המשקיע. לפיכך, מוצרים מובנים עשויים לספק יחס תשואה / סיכון עדיף על פני השקעות מסורתיות באג"ח ובמניות, במיוחד בתקופות של אי ודאות גבוהה ותשואות נמוכות.

 

 

אין לראות בנתונים הנ"ל ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. מידע זה נכון למועד כתיבתו וכפוף להוראות הדין.