קרן Liquidity Capital II, L.P

קרן ליקווידיטי קפיטל הוקמה על ידי יזמים מנוסים מתחום ההייטק יחד עם מיטב דש ומשלבת היכרות מעמיקה של עולם הטכנולוגיה עם מומחיות וניסיון רב בהשקעות. הקרן מאפשרת לחברות טכנולוגיות בארץ ובעולם פתרון ייחודי למימון צמיחה באמצעות רכישת תזרים הכנסות עתידי.

קרן Liquidity Capital ll, פיתחה אלגוריתם לחיזוי ההכנסות של חברות בטווח זמן הקצר והבינוני ברמת מובהקות גבוהה ועל בסיס התחזית רוכשת הקרן את ההכנסות העתידיות של חברות.

מודל המימון, המשלב רכישת הכנסות באופן הדרגתי ומבוקר תוך חיתום ובקרה חודש אחר חודש, מאפשר לקרן לגדר את סיכוני ההשקעה.

 

 

אין לראות בנתונים הנ"ל ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. מידע זה נכון למועד כתיבתו וכפוף להוראות הדין.