מיטב דש אסטרטגיות גידור

ניהול תיקי השקעות עבור לקוחות כשירים* ולקוחות IRA

 

ניהול פרטני של צוות מנהלי השקעות מומחה ומנוסה, המנהל תיקים באסטרטגיות השקעה של קרנות גידור. מטרת מנהלי ההשקעות הינה לייצר למשקיעים תשואה חיובית לאורך זמן, עם מתאם נמוך לשווקים וזאת באמצעות שימוש באסטרטגיות השקעה מגוונות, כגון לונג - שורט מניות בישראל, לונג - שורט אג"ח קונצרני בישראל, השתתפות בהנפקות מוסדיים ועוד.

 

אפשרויות השקעה

  • ניהול תיק השקעות במסגרת קופת גמל אישית (IRA).
  • ניהול השקעות במסגרת תיק מנוהל בחשבון הבנק / חבר הבורסה.

 

 

* לקוחות כשירים כהגדרתם בחוק הייעוץ.

אין לראות בנתונים הנ"ל ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. מידע זה נכון למועד כתיבתו וכפוף להוראות הדין.