ביטוח סיעודי

מה הפוליסה מכסה?

כאשר מבוטח הופך סיעודי, הוא ומשפחתו עלולים להינזק מבחינה כלכלית, ולשאת בהוצאות רבות הנובעות מן הסיעוד במישרין ובעקיפין. פוליסה זו, שהפרמיה בה קבועה לכל תקופת הביטוח, תשלם למבוטח שהוא סיעודי סכום חדשי כפי שרכש המבוטח )עד 20,000 ₪ לחודש( לתקופה שבחר:
•עד 60 תשלומים
•עד 100 תשלומים
•לכל החיים
•לכל החיים עם 60 חודשי המתנה

סיעוד מוגדר כמצב בריאותי-תפקודי של המבוטח אשר נזקק עקב כך לעזרה ממשית יומיומית, שבלעדיה אינו יכול:
•לקום ולשכב
•להתלבש ולהתפשט
•להתרחץ
•לאכול ולשתות
•לשלוט על הסוגרים
•ניידות

תשישות נפש של מבוטח / אלצהיימר היא מקרה "סיעוד" מלא.
הפוליסה מעניקה גם למבוטח סיעודי שפוי מיוחד לשיקום, ומשחררת אותו מתשלום פרמיות הביטוח בעת שהוא מקבל תגמולי ביטוח.
פוליסה זו הינה היחידה מסוגה המשלמת ערכי סילוק ופדיון.

למי מיועדת הפוליסה?
למבוגרים ולצעירים. פוליסה זו טובה במיוחד לצעירים עקב הפרמיה הנמוכה הקבועה לכל תקופת הביטוח.
למי שמודע לעלויות הגבוהות של טיפול במצב סיעודי.
למי שמעונין לבטח את עצמו, או את הוריו מפני הנזקים הכלכליים של מצב סיעודי.

מי עומד מאחורי הפוליסה?
הפוליסה מבית איילון חברה לביטוח בע"מ )"המבטח"(.
מכירת הביטוח והשרות ע"י מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ )"הסוכן"(.
האמור כאן הוא לצורך מתן הסבר כללי בלבד, ולהקלת התמצאות הקורא. התנאים הקובעים הבלעדיים
הם אלו המצויים בפוליסה, ורק הנאמר בה קובע את זכויות המבוטח וחובותיו. פוליסה זו הינה כתב
שירות. בעת תביעה יש לפנות תחילה לספק השירותים פמי פרימיום.

האמור כאן הוא לצורך מתן הסבר כללי בלבד, ולהקלת התמצאות הקורא. התנאים הקובעים הבלעדיים
הם אלו המצויים בפוליסה, ורק הנאמר בה קובע את זכויות המבוטח וחובותיו. פוליסה זו הינה כתב
שירות. בעת תביעה יש לפנות תחילה לספק השירותים פמי פרימיום.

 


מוקד השירות שלנו זמין לרשותך:
בטלפון: 03-7903475
bit-service@meitavdash.co.ilאו בטופס הצור קשר>