פוליסת חיסכון

סביר להניח שבעתיד תיתקלו במקרים, בהם תזדקקו לסכום כסף גדול: לימודים וחתונה לילדים, הזדמנות עסקית, מעבר דירה, פרישה וכו'. כדי ליהנות מביטחון כלכלי חזק יותר, אתם יכולים כבר עכשיו לחסוך ולהשקיע בעתיד באמצעות פוליסת חיסכון.

פוליסת חיסכון BEST INVEST

הפוליסה היחידה בה כספי החיסכון שלכם מנוהלים בידי מומחי חברת ניהול ההשקעות של מיטב דש, בחסכון הניתן לפידיון בכל עת, בו ניתנת לכם האפשרות לשנות מסלול השקעה מבין מסלולי ההשקעה הקיימים. באפשרותכם לשנות מסלול השקעה מספר פעמים בשנה ללא כל עלות וללא תשלום מס רווחי הון, ובכך לקבוע את רמת הסיכון המתאימה לכם. ניתן להפקיד סכום חד פעמי, סכום חודשי קבוע (גם בהוראת קבע) או שילוב שניהם.

 

מה היתרונות הייחודיים של פוליסת חיסכון לעומת אפיקי השקעה אחרים?

• דמי הניהול קבועים לאורך תקופת הפוליסה, ללא עמלות נוספות כלשהן.
• דחיית מס עד תום תקופת החיסכון.
• בפוליסת חיסכון ניתן לעבור בין מסלולים מבלי לשלם מס רווחי הון.
• הפקדה ללא הגבלה:
   - ניתן להפקיד הפקדה חד פעמית החל מ-5,000 ₪.
   - הפקדה שוטפת - החל מ-300 ₪.
• תכנית אישית מיוחדת לכל ילד - ניתן לרשום כל ילד כמוטב ולחסוך עבורו לכל מטרה.
• גמישות:
   - במעבר מסלולים ניתן לעבור ממסלול השקעה מסוים למסלול אחר ללא קנס או תשלום עמלה.
   - בפירעון - ניתן למשוך את כל החיסכון או את חלקו בכל זמן. בעת המשיכה בלבד יחוייב מס רווחי הון בשיעור של 25%. הרווח הריאלי שנצבר בתוכנית מיום פתיחתה ועד לאחר הפירעון.
   - בהפקדות - אין מגבלה על סכום ההפקדה. ניתן להפקיד באמצעות הוראת קבע להפקדות שוטפות.

 

מגוון מסלולי ההשקעה בפוליסת החיסכון:


בפוליסת החיסכון קיימים 3 מסלולי השקעה שונים בניהול מיטב דש ניהול תיקים המאפשרים מעבר ממסלול למסלול ואף פיזור ההשקעה בין כמה מסלולים במקביל.
 

בחר את מסלול החיסכון המתאים לך:


מסלול אג"ח ממשלתי
 לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי או מק"מ. יתרת נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. במסלול זה אין כלל השקעה במניות.
 
מסלול כללי
מיועד למי שמעוניין לגוון את השקעתו ולאפשר ניהול השקעות גמיש. נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. במסלול רכיב מנייתי המשתנה בהתאם למדיניות ההשקעות בחברה.
 
מסלול מנייתי
מיועד למי שמוכן לקחת סיכון כדי למקסם את התשואה. לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות. יתרת נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.


 לפרטים ולהצטרפות >
 
 
*המבטחת הינה הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ. לתנאי הפוליסה  המלאים ראה אתר הכשרה. פטור ממס רווחי הון ללקוחות מבוגרים - יחיד/בן זוגו שהגיעו לגיל פרישת חובה (67 לגברים ונשים) וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים, זכאים לפטור לרווחים בגובה של 13,200 לשנה. אם גם היחיד וגם בן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה (67 שנים) וביום 1.1.2003 מלאו לשניהם לפחות 55 שנים, זכאים לפטור לרווחים בגובה של 16,200 ₪ לשנה (הסכומים כאמור נכונים לשנת המס 2014 ומתעדכנים בכל שנה). האמור הינו בהתאם לקבוע בהוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת - פקודת מס הכנסה סעיף 125 ד)ג((1) ו- (ג)(2). ההטבה תינתן ללקוחות המבוגרים רק לאחר הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. בפירעון - ניתן למשוך את כל החיסכון או את חלקו בכל זמן. בעת המשיכה בלבד יחוייב מס רווחי הון בשיעור של 25% . הרווח הריאלי שנצבר בתוכנית מיום פתיחתה ועד לאחר הפירעון. האמור נכון לחודש יוני 2014 ועשוי להשתנות בהתאם לשינויים בדיני המס.