מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני - גילוי נאות

מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן: "הסוכנות") הינה סוכנות בעלת רישיון לסוכן ביטוח תאגיד על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) התשמ"א – 1981.

רישיון זה הינו בתחום הפנסיוני בלבד.

הסוכנות פועלת כמשווקת מוצרים פיננסים ופנסיונים על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה – 2005 ולא כיועצת פנסיונית.

100% ממניות הסוכנות נמצאות בבעלות מיטב דש השקעות בע"מ ח.צ 520043795.

להלן רשימת הגופים המוסדיים עימם עובדת הסוכנות וקשורה עמם בהסכם למתן שירותים כנדרש על פי דין.

איילון חברה לביטוח בע"מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
מיטב דש השקעות בע"מ


מוקד השירות שלנו זמין לרשותך:
בטלפון: 03-7903475
bit-service@meitavdash.co.ilאו בטופס הצור קשר>