נציג פניות הציבור

ניתן לפנות אל הממונה לפניות הציבור במיטב דש בדרך הנוחה לך - בדואר, בפקס או באמצעות דואר אלקטרוני.

בדואר ענבר סלטו - הממונה על פניות הציבור

תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ

דרך ששת הימים 30

מגדל צ'מפיון

קומה 26 בני ברק

בפקס 03-7778001

בדואר אלקטרוני pniyot@mtds.co.il 

בטלפון 03-7903519

לתשומת לבך - אל הפניות יש לצרף:

א. שם הפונה, מס' תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.

ב. פרטים מזהים בדבר קרן הנאמנות בגינה הינך פונה, כגון שם הקרן, מספר הקרן.

ג. תיאור פרטי הפנייה.

ד. צירוף אסמכתאות תומכות.

לידיעתך,

אישור על קבלת פנייה ישלח תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה. מענה לפנייה ישלח בכתב תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה, למעט מקרים חריגים בהם יידרש פרק זמן ארוך יותר למתן מענה. התשובה אשר תימסר עתידה לכלול, בין היתר, את זהות הפונה, תוכן הפניה, תאריך קבלת הפניה וממצאי הבדיקה והבירור.