הערכים המובילים את מיטב דש הלוואות

לחבר

"מיטב דש הלוואות" מדגישה את החשיבות שמיטב דש רואה בזרוע האשראי בבעלותה, הפועלת כאלטרנטיבה בעולמות האשראי החוץ בנקאי. בית ההשקעות מחויב ללקוחות האשראי הצרכני בפיתוח תחום אשראי תוך מתן שקיפות, אחראיות, הוגנות יצירת תחרות אמיתית בשוק האשראי.

להגשים

אנו מאמינים בצורך ובזכות להגשים חלומות, קטנים כגדולים כמו חופשה, טיפול קוסמטי או כל דבר שישפר את מצב רוחנו - כי לגוף בריא צריך נפש בריאה.