תל אביב

קורסים שלב א'

שם הקורס  ימי לימוד פתיחת הקורס  שעות לימוד  מרצה  מועד בחינה 
סטטיסטיקה ומימון ד' 09/01/2019 17:00-21:30 רו"ח אמיר לבקוביץ 16/05/2019
כלכלה ו' 18/01/2019 09:00-14:00 איציק אסטרייכר 05/05/2019
חשבונאות א' 03/02/2019 17:00-21:30 רו"ח ערן יהלום 13/05/2019
אתיקה ג' 05/03/2019 17:30-21:30 עו"ד אורי בר משה 20/05/2019
יסודות הביטוח ו' 31/05/2019 09:00-13:30 סו"ב אילן וולהנדלר 16/07/2019קורסים שלב ב'

שם הקורס  ימי לימוד פתיחת הקורס  שעות לימוד  מרצה  מועד בחינה 
מקצועית א' א* 03/02/2019 17:00-21:30 חזי כהן 04/07/2019
גמר פנסיוני ג' 05/03/2019 17:00-21:30 סו"ב אילן וולהנדלר 16/07/2019
גמר אש ורכוש ב' 08/04/2019 16:00-20:30 מכללת עדיף 16/07/2019
גמר תאונות ג' 02/04/2019 16:00-20:30 מכללת עדיף 16/07/2019

 * 6 מפגשים בימים ה' לקראת סיום הקורס