קורסים למסחר והשקעות בשוק ההון

 

פתיחות קורסים בחודש ינואר 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
ניתוח טכני ב' 07/01/2019 17:30-20:45 משה מימון
יסודות להשקעות בשוק ההון ד' 09/01/2019 17:30-20:45 משה מימון
מסחר מעשי בשוק ההון  ד' 09/01/2019 17:30-20:45 מרצים מובילים

​ 

פתיחות קורסים בחודש פברואר 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
מסחר באופציות מעו"ף א' 03/02/2019 17:30-20:45 משה מימון
יסודות להשקעות בשוק ההון ד' 20/02/2019 17:30-20:45 משה מימון
השקעות 360   20/02/2019 17:30-20:45 מרצים מובילים

 

פתיחות קורסים בחודש מרץ 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
מסחר יומי ב' 04/03/2019 17:30-20:45 ברוך שמידט
ניתוח טכני  ד' 27/03/2019 17:30-20:45 משה מימון

 

פתיחות קורסים בחודש אפריל 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
יסודות להשקעות בשוק ההון ג' 02/04/2019 17:30-20:45 משה מימון
מסחר מעשי בשוק ההון ג' 02/04/2019 17:30-20:45 מרצים מובילים
השקעות 360   02/04/2019 17:30-20:45 מרצים מובילים
השקעות מדדים א' 07/04/2019 17:30-20:45 משה מימון

 

פתיחות קורסים בחודש מאי 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
יסודות להשקעות בשוק ההון ג' 28/05/2019 17:30-20:45 משה מימון
מסחר מעשי בשוק ההון ג' 28/05/2019 17:30-20:45 מרצים מובלים

 

פתיחות קורסים בחודש יוני 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
הערכת שווי חברות  א' 02/06/2019 17:30-20:45 רו"ח ערן יהלום
מסחר יומי ד' 12/06/2019 17:30-20:45 ברוך שמידט

 

פתיחות קורסים בחודש יולי 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
ניתוח טכני ג' 02/07/2019 17:30-20:45 משה מימון
יסודות להשקעות בשוק ההון ב' 15/07/2019 17:30-20:45 משה מימון
מסחר מעשי בשוק ההון ב' 15/07/2019 17:30-20:45 מרצים מובילים
השקעות 360   15/07/2019 17:30-20:45 מרצים מובילים
פרקטיקה בניהול השקעות  א' 21/07/2019 17:30-20:45 חזי כהן

 

פתיחות קורסים בחודש אוגוסט 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
יסודות להשקעות בשוק ההון ב' 26/08/2019 17:30-20:45 משה מימון
ניתוח טכני  ד' 27/03/2019 17:30-20:45 משה מימון