סילבוס ניתוח טכני

מטרות הקורס:
• הבנת הפסיכולוגיה של הסוחר ושוק ההון, הטמעה של מתודולוגית מסחר מובנית, מעשית וברורה.

• רכישת כלים ייחודיים בקבלת החלטות קניה או מכירה, על סמך שיטת הניתוח הטכני.

• בניה של יכולת פרקטית בניהול מסחר עצמאי מ- א' ועד ת.

 

שיעור תוכן הרחבות ודוגמאות
1 תיאוריית דאו • התפתחות המגמה.
• תנועת מחיר.
• הפסיכולוגיה מאחורי המגמה.
1 פסיכולוגיה של המסחר • כיצד באה לידי ביטוי פסיכולוגיית המסחר הלכה למעשה במהלך המסחר.
• כשלים נפוצים.
• כללי עשה ואל תעשה בהתנהלות פסיכולוגית מול השוק.
• כלים לזיהוי איזה טיפוס אתה.
1 ניהול פיננסי • ניהול כספי בהתאם לניתוח על הגרף.
• מטרות הניהול הפיננסי.
• הישרדות לטווח ארוך.
2 מגמות • הגדרת קווי מגמה.
• כיצד מותחים קו מגמה.
• סיכוי מול סיכון.
• קווי מניפה.
• תעלות.
3 תיקון טכני • תיאוריית פיבונאצ'י ושילובה במסחר.
• מהו תיקון טכני.
• יתרונותיו של התיקון הטכני.
3 היבטים נוספים על הגרף • פערי מחיר.
• פריצה של קווי מגמה ותמיכה.
• קווי מגמה.
• תעלות
4 תבניות צ'ארטיסטיות, היפוך / המשך מגמה • הפסיכולוגיה מאחורי התגבשות התבנית.
• תבניות ראש וכתפיים ומאפייניה.
• תבנית תקרה ותחתית משולשת ומאפייניה.
• תבנית תקרה ותחתית כפולה ומאפייניה.
• שילוב רמות תמיכה והתנגדות יחד עם תבניות היפוך מגמה.
• מסחר לפי תבניות, כיצד להימנע מפריצת שווא.
• תבניות משולשים וסוגיהם.
• דגלונים וסוגיהם.
• דגלים וסוגיהם.
• מסחר על-פי תבניות המשך מגמה.
• שילוב רמות תמיכה והתנגדות יחד עם תבניות המשך.
• מסחר לפי תבניות, כיצד להימנע מפריצת שווא.
5 נרות יפניים • תבניות נרות יפניים.
• שימוש בתבניות נרות יפניים.
6 ממוצעים נעים ורצועות בולינגר • הגדרתו ומטרתו של הממוצע הנע.
• סקירת סוגי הממוצעים הנעים השונים – יתרונות וחסרונות.
• שילוב מספר ממוצעים נעים.
• כניסה לעסקה וניהול עסקה לפי ממוצעים.
• שימוש ברצועות בולינגר.
7  מתנדים (אוסילטורים) • מהם המתנדים.
• MACD, RSI, OBV, CMF, ROC (מומנטום), סטוכסטי ומאפייניו.
• סטייה בין המחיר למתנד.
8 סיכום ועבודה לפי תרשים זרימה להשקעה • בחינת גרפים תוך שימוש בכל המאפיינים שנלמדו בקורס, ועבודה עם תרשים הזרימה להשקעה.