סילבוס סטטיסטיקה ומימון

סילבוס סטטיסטיקה ומימון

מספר שעות לימוד: 95 שעות
נושאי הלימוד בקורס:
סטטיסטיקה
  • סטטיסטיקה תיאורית
  • משתנה מקרי-תוחלת, שונות
  • התפלגות נורמלית
  • הסתברות
חישובי מימון
  • חישובי ריבית
  • שיטת ערך נוכחי
  • שיטת שיעורי תשואה פנימי וסטית תקן
  • מודל תוחלת/שונות
עקרונות ניהול נכסים פיננסיים
  • שימוש במודל הדומיננטיות
  • שימוש במודל תיק השוק CAPM

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן