קורס אנליזה מתקדם - אנליסט מקצועי סילבוס

תכנים מקצועיים:
רכישת כלים תיאורטיים ויישומם על ידי ביצוע הערכות שווי של נכסים וחברות וניתוח חוב, דרך אירועים שקרו במשק הישראלי ועל ידי ביצוע אנליזה הלכה למעשה והצגתה בפני מנהלים.
1. הערכות שווי: הבנת חברה, ניתוח שוק, ניתוח רווח והפסד, ניתוח מאזן, דו"ח תזרים מזומנים ועוד.
2. ניתוחי חוב: כלים להערכת סיכוני אשראי, הבנת תהליכי גיוס חוב, שפת חברות הדירוג החיצוניות ומיקומן בשוק המימון ועוד.

מפגש נושא
1 מבוא וניתוח הסביבה העסקית
2 דו"ח רווח והפסד
3 דו"ח רווח והפסד
4 ניתוח מאזן
5 ניתוח דוח תזרים ומבוא להערכת שווי
6 הערכת שווי
7 הערכות שווי - המשך
8 מבוא לניתוח חוב+ניתוח חוב
9 ניתוח חוב - המשך
10 ניתוח חוב - המשך
11 הצגת עבודות הגמר: סימולציה המדמה וועדת השקעות 

 

צוות המנהלים המקצועיים של הקורס

דורית בן סימון - מנהלת מקצועית יו"ר המכון הישראלי לפיננסים.
תפקידים קודמים: סמנכ"ל, ראש החטיבה הפיננסית ומנהלת סיכונים ראשית בבנק דיסקונט, מנכ"ל גמולות מקבוצת בנק הפועלים, מנהלת תחום החיסכון והגמל בבנק טפחות.

רו"ח משה (מושאק) ליפשיץ - מרכז מקצועי ומרצה ראשי יועץ פיננסי בכיר.
תפקידים קודמים: מנהל השקעות ב"עמיתים", קרנות הפנסיה הוותיקות, מעריך שווי במשרד "פרופסור יצחק סוארי ושות'", ומרצה לניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות באוניברסיטת תל אביב, במכללה למנהל, ובמרכז האקדמי פרס.

אביטל בר דיין - מרצה ניתוח חוב בעלת ניסיון מקצועי ייחודי בן למעלה מ- 20 שנה בפעילות מעשית במגוון תפקידים בכירים הן בשוק ההון (חברת דירוג אשראי ובית השקעות) והן כחברת הנהלה בתאגיד ציבורי גדול. במסגרות אלו צברה ידע ומומחיות מעשית במימון תאגידי, ארגון חובות מחדש (refinance), אנליזת חוב והון, הובלת עסקאות מיזוגים ורכישות ((M&A, הערכה וניהול סיכונים וממשל תאגידי.


פרטים להרשמה:

הקורס יתחיל ב 20/03/2018
יתקיים בימי שלישי בין השעות 17:00-21:00
מחיר 7,605 ש"ח כולל מע"מ

 בוגרי הקורס שיעמדו בדרישות יקבלו תעודה של המכון הישראלי לפיננסים ומכללת מיטב דש.

לפניות ולשאלות נוספות: 

מכללת מיטב דש 03-6499927
או לאסף פסה 052-8796922