סילבוס מקצועית א

סילבוס מקצועית א

מספר שעות לימוד160 שעות.
נושאי הלימוד בקורס
  • הכרת מכשירי ההשקעה בישראל
  • רישום למסחר ושיטות מסחר בבורסה
  • גורמים המשפיעים על שווי ניירות ערך
  • תיאום שערים
  • הכרות עם שיטות שונות להערכת חברות והפרמטרים הרלוונטיים לרבות ערך נכסי, שווי שוק, מכפיל ומדדי סיכון.
  • המבנה העתי של שערי הריבית
  • הערכת אג"ח , חישוב מחיר תשואה, מח"מ וסיכון.
  • המכשירים הפיננסיים, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים.
  • גידור סיכונים פיננסיים.
  • קרנות נאמנות.

 

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן