סילבוס מסחר בחו"ל

נושאי הלימוד בקורס:

הכרת מאפייני שיטת המסחר בארה"ב (עושה שוק וספציאליסט).

הכרת מאפייני המכשירים השונים (ETF/ETN, קרנות גידור ועוד).

מידענות פיננסית.

• תרגול מעשי על גבי מערכת מסחר דמו