סילבוס אופציות מעו"ף

מטרות הקורס:
• העמקת הידע בתחום ההשקעות באופציות מעו"ף והרחבת כלי הניתוח והבחירה של המשקיע בתחום הנגזרים ושוק המעו"ף.

נושאי הלימוד בקורס:

שיעור

נושא

1

מבוא לשוק המעו"ף

ניתוח הגורמים המשפיעים על מחירי האופציה

2 מודל בלק ושולס, סטית תקן גלומה ויחס P/C
3 אסטרטגיות מעו"ף (קלאסיות, גידור וארביטראז')
4

ניתוח מדדי רגישות ("היווניות")

ניהול דרישת הביטחונות במעו"ף

5 ניתוח תיקי מעו"ף 
6 סימולציות לניהול דינמי של תיק אופציות


.