סילבוס חשבון פשוט - להתנהל נכון:

למי מיועד הקורס?
כל אדם בישראל המעוניין להבין ולנהל טוב יותר את כל הנושאים הפיננסים, הפנסיונים והביטוחים.
הקורס אינו דורש ידע מוקדם.

משך הקורס: 4 מפגשים בשעות הערב

עלות מסלול הקורס: 790 ₪ כולל מע"מ  

מטרת הקורס:  

• הקניית ידע לניהול החסכונות

• הכרת עולם הביטוח

• כלים לתכנון וניהול המוצרים הפנסיונים, הפיננסים והביטוחיים

• כלים לניהול נכון של כלכלת המשפחה

נושאי הלימוד:

מפגש ראשון - העולם הפנסיוני:

• מושגי יסוד בעולם הפנסיה

• מגמות עולמיות

• תכנון וניהול הפנסיה

 

מפגש שני - עולם הביטוח:

• מה המוצרים המשלימים בעולם הביטוח

• כיצד לתכנן את הגנות הבריאות הנכונות

• מה המדינה נותנת ומה אנחנו צריכים להשלים

מפגש שלישי - תכנון וניהול החיסכון האישי:

• כלים לניהול המוצרים

• חלופות לניהול פנסיוני

• כיצד לשפר את החיסכון

• כיצד לחסוך בעלויות

מפגש רביעי - כלכלת המשפחה:

• הרגלי צריכה וחיסכון חדשים

• עוברים להתנהלות נכונה

• כלים ובניית תכנית כלכלית