קורס ניהול השקעות באג"ח

למי מיועד הקורס?
קורס ניהול השקעות באגרות חוב מיועד למשקיעים מתחילים ומנוסים, המעוניינים לשלב אגרות חוב בתיק ההשקעות הפרטי. 

משך הקורס: 6 מפגשים 

 

עלות הקורס: 2,590 ש"ח (כולל מע"מ) 

 

מטרת הקורס:

 • הכרת המושגים בתחום אגרות החוב, יתרונות וחסרונות.
 • הכרת סוגי אגרות החוב השונות.
 • קבלת כלים לניהול השקעות באמצעות אגרות חוב.
 • ניהול סיכונים בהשקעה באגרות חוב. 

נושאי הלימוד בקורס:

 • מבוא לשוק האג"ח וסקירת האג"חים השונים בשוק.
 • ניתוח יחסי מחיר-תשואה.
 • תשואת החזקה מול התשואה לפדיון.
 • המח"מ והסיכונים הטמונים בו.
 • יסחים פיננסים. 
 • השפעות מקרו בניהול תיק אג"ח.
 • אג"ח קונצרני - סיכונים, דירוג וביטחונות.
 • אג"ח להמרה.
 • הסדרי חוב. 
 • עמלות מיסוי וניהול התיק.