סילבוס קורס יסודות הביטוח

קורס יסודות הביטוח במכללת מיטב דש מכין בצורה המושלמת לבחינת רשות שוק ההון והביטוח ביסודות הביטוח. הקורס נבנה ע"י מיטב המרצים במכללת מיטב דש, בהתאם לדרישות והרגולציה של רשות שוק ההון והביטוח.
המבחן ביסודות הביטוח הוא חלק מהמסלול הנדרש לקבלת רישיון - יעוץ פנסיוני , שיווק פנסיוני או כסוכן ביטוח פנסיוני..
קורס יסודות הביטוח הינו אחד מארבעת קורסי היסוד הנדרשים בינהם - קורס סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות.

למי מיועד קורס יסודות הביטוח?
לכל מי שמעוניין לעסוק בתפקידי הליבה בשוק ההון והביטוח ולהוציא רישיון משווק / יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני.  

 

תעודה 
קורס ההכנה לבחינות רשות שוק ההון והביטוח, ביסודות הביטוח, הוא חלק ממסלול הכשרה שבסופו ניתן לקבל רישיון יעוץ פנסיוני / שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני. 

 

היקף קורס יסודות הביטוח: 

כ- 43 שעות אקדמיות

 

מטרות הקורס

  • לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת ההסמכה ביסודות הביטוח.
  • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזור לו בהצלחה בבחינה. 

 

 קורס כלכלה

 

פרטים להרשמה

מחיר 1,800 ש"ח. 

- המחיר כולל מע"מ 
- ניתן לשלם על חשבון הפיקדון

לברור הטבות, הנחות ותנאי תשלום יש לפנות ליועצי הלימודים בטלפון 03-6499927. 

למועדי הקורסים הקרובים

 

דרישות להצלחה בקורס

ציון עובר 60. 

 

הבחינה 

הבחינה ביסודות הביטוח הינה בחינה חיצונית של רשות שוק ההון והביטוח. 

בחינה אמריקאית הכוללת 50 שאלות. 

 נושאי הלימוד בקורס יסודות הביטוח

  נושא
א ערונות ומושגים 
  זיקת הביטוח 
  חובת הגילוי
  שיפוי 
  תחלוף 
  כפל ביטוחי
  סיבה קרובה 
  ענפי הביטוח 
  סוגי פוליסות 
  ועוד
ב עקרונות ומושגים בפנסיה וגמל
 ג מעמדו של סוכן הביטוח והיועץ הפנסיוני 
 ד חוקים 
  פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל 1970
  חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980
  חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה 1995
  חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א 1981
  פקודת הנזקין (נוסח חדש)
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א 1981 והתקנות על פיו 
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ביעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה 2005
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) התשס"ה 2005
  חוק השליחות, התשכ"ה 1965
  חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981
  חוק החוזים האחידים, התשמ"ג 1982
  חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973
  תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) התשכ"ד 1964
  פקודות מס הכנסה 
  חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה 1975

 

לסילבוס המלא של יסודות הביטוח  

http://www.mof.gov.il/hon/Agents-and-Consultants/Individua-licensing/Documents/2006-8745.pdf

 

המרצים בקורסים 

התלמידים במכללה נהנים מתמהיל מרצים איכותי, המשלב יכולת הדרכה מצויינת, והכנה פרקטית ממוקד לבחינות רשות ניירות ערך. 

לצוות המרצים של המכללה

 

שירותי השמה

במכללת מיטב דש התלמידים נהנים מחיבור ישיר לעולם התעסוקה בשוק ההון והביטוח. באמצעות הקשרים שפיתחנו תלמידי המכללה נהנים מיתרון משמעותי במציאת המשרה הנחשקת. 

בנוסף התלמידים נהנים משירותים תומכי השמה נוספים: 

יריד תעסוקה יחודי 
יעוץ והכוונה לקריירה בשוק ההון והביטוח 
סדנת כתיבת קורות חיים 
סדנת מעבר ראיון עבודה 
ועוד ... 

 

שיעורים מצולמים 

השיעורים במכללה מצולמים, כך שבזמן הקורס ניתן לחזור על השיעורים ללא הגבלה מהמחשב, טאבלט או מהמכשיר הנייד. 

השיעורים מוצגים באמצעות המערכת המתקדם של classbost המציגה את השיעור באיכות גבוהה, לרבות המצגת בה המרצה השתמש. 

 

 

 

ספר הלימוד ביסודות הביטוח 

 

תלמידים ממליצים