סילבוס יסודות הביטוח

סילבוס יסודות הביטוח

מספר שעות לימוד43 שעות.
נושאי הלימוד בקורס: 
  • עקרונות ומושגי יסוד בביטוח
  • עקרונות ומושגי יסוד בפנסיה וגמל.
  • מעמדו החוקי של סוכן הביטוח, יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני וחובותיו לפי חוק, חוזרי המפקח על הביטוח וחוזרי הממונה

 

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן