סילבוס גמר פנסיוני

מספר שעות לימוד107 שעות.
נושאי הלימוד בקורס:
  • חקיקה רלוונטית
  • ביטוח חיים
  • פנסיה
  • קופות גמל
  • ביטוח תאונות אישיות, מחלות ואשפוז
  • הטבות מס
  • איסור הלבנת הון
  • חוזרי המפקח על הביטוח, חוזרי הממונה ופסיקה רלוונטית  

 

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן