סילבוס אתיקה

סילבוס אתיקה

מספר שעות לימוד: 48 שעות.
נושאי הלימוד בקורס:
  • חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968
  • מושגי יסוד בחוק השקעות משותפות בנאמנות
  • מושגי יסוד בדיני ניירות
  • חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק ובניהול תיקי השקעות.
  • חוק איסור הלבנת הון, חוק איסור מימון טרור
  • עבירות ניירות ערך לפי חוק ניירות ערך
  • אתיקה כללית : הבחנות בין יעוץ השקעות לשיווק השקעות, אי תלות היועץ חובת נאמנות הלקוח

 

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן