סילבוס כלכלה

סילבוס כלכלה

מספר שעות לימוד: 90 שעות
נושאי הלימוד בקורס:
יסודות במיקרו כלכלה
 • עקומות התמורה, הביקוש וההיצע.
 • הצרכן והפירמה.
 • שיווי משקל התנאי תחרות.
 • התערבות ממשלתית.
יסודות במקרו כלכלה
 • חשבונאות לאומית.
 • קביעת התוצר המשק.
 • שוק הכסף.
 • מדיניות פיסקלית ומוניטרית.
יסודות בכלכלה בינלאומית
 • מאזן תשלומים.
 • יתרון יחסי , מט"ח.
 • מדיניות שער חליפין.

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן