סילבוס קורס חשבונאות

קורס חשבונאות במכללת מיטב דש מכין בצורה המושלמת לבחינת רשות ניירות ערך בחשבונאות. הקורס נבנה ע"י מיטב המרצים במכללת מיטב דש, בהתאם לדרישות והרגולציה של רשות ניירות ערך.
המבחן בחשבונאות הוא חלק מהמסלול הנדרש לקבלת רישיון - יעוץ / שיווק השקעות , ניהול השקעות, יעוץ/שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח.
קורס חשבונאות הינו אחד מארבעת קורסי היסוד הנדרשים בינהם - קורס סטטיסטיקה ומימון, כלכלה ואתיקה או יסודות הביטוח.

למי מיועד קורס חשבונאות?
לכל מי שמעוניין לעסוק בתפקידי הליבה בשוק ההון והביטוח ולהוציא רישיון משווק / יועץ פנסיוני, משווק / יועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות, סוכן ביטוח.  

 

תעודה 
קורס ההכנה לבחינות רשות ניירות ערך בחשבואנות, הוא חלק ממסלול הכשרה שבסופו ניתן לקבל רישיון ליעוץ / שיווק השקעות, רישיון ניהול השקעות, רישיון יעוץ / שיווק / סוכן פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני. 

 

היקף קורס חשבונאות: 

כ- 85 שעות אקדמיות

 

מטרות הקורס

  • לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת רשות ניירות ערך בחשבואנות.
  • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזור לו בהצלחה בבחינה. 

 

 קורס כלכלה

 

פרטים להרשמה

מחיר 2,500 ש"ח. 

- המחיר כולל מע"מ 
- ניתן לשלם על חשבון הפיקדון

לברור הטבות, הנחות ותנאי תשלום יש לפנות ליועצי הלימודים בטלפון 03-6499927. 

למועדי הקורסים הקרובים

 

דרישות להצלחה בקורס

ציון עובר 60. 

 

הבחינה 

הבחינה בכלכלה הינה בחינה חיצונית של רשות ניירות ערך. 

בחינה אמריקאית הכוללת 20 שאלות. 

 נושאי הלימוד בקורס חשבונאות

  נושא
א עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על השיווח הכספי
  עקרון העסק החי
  עקרון השמרנות
  בסיס צבירה לעומת בסיס מזומנים 
  עקרון העלות ההיסטורית 
  עקרון הקבלת הכנסות להוצאות 
  עקרון הגילוי הנאות 
  עקרון המהותיות 
  עקרון העקביות ונתוני השוואה בדוחות כספיים 
ב מבנה הדוחות הכספיים 
  המאזן
  מבנה קבוצות במאזן
  מזומנים ושווי מזומנים
  מלאי
  רכוש קבוע
  רכוש אחר והוצאות נדחות
  התחיבויות 
  הפרשות במאזן
  הון עצמי 
  דוח רווח והפסד 
  בסיס ההכרה בהכנסה בדוחות כספיים 
  מבנה הדוח
  הצגת מיסים על הכנסה 
  הצגת רווחי הפסדי הון 
  הוצאות מימון 
  פריטים יוצאים מהכלל
  דוח שינויים בהון העצמי
  דוח תזרימי מזומנים 
ג דוחות כספיים מותאמים 
ד דוחות כספיים מאוחדים
ה שיטת השווי המאזני
ו ביאורים לדוחות הכספיים
ז אירועים לאחר תאריך המאזן 
ח הרווח למניה ומשמעותו
ט דוחות כספיים לתקופת ביניים 
י ניתוח הדוחות הכספיים 
  יחסים פיננסיים 
  יחסי נזילות 
  יחסי רווחיות 
  איתנות פיננסית 
  מדדי יעילות

 

לסילבוס המלא של רשות ניירות ערך 

http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_194.pdf

 

המרצים בקורסים 

התלמידים במכללה נהנים מתמהיל מרצים איכותי, המשלב יכולת הדרכה מצויינת, והכנה פרקטית ממוקד לבחינות רשות ניירות ערך. 

לצוות המרצים של המכללה

 

שירותי השמה

במכללת מיטב דש התלמידים נהנים מחיבור ישיר לעולם התעסוקה בשוק ההון והביטוח. באמצעות הקשרים שפיתחנו תלמידי המכללה נהנים מיתרון משמעותי במציאת המשרה הנחשקת. 

בנוסף התלמידים נהנים משירותים תומכי השמה נוספים: 

יריד תעסוקה יחודי 
יעוץ והכוונה לקריירה בשוק ההון והביטוח 
סדנת כתיבת קורות חיים 
סדנת מעבר ראיון עבודה 
ועוד ... 

 

שיעורים מצולמים 

השיעורים במכללה מצולמים, כך שבזמן הקורס ניתן לחזור על השיעורים ללא הגבלה מהמחשב, טאבלט או מהמכשיר הנייד. 

השיעורים מוצגים באמצעות המערכת המתקדם של classbost המציגה את השיעור באיכות גבוהה, לרבות המצגת בה המרצה השתמש. 

 

 

 

ספר הלימוד בחשבונאות

דוגמא לקטע מספר חשבונאות 

 

תלמידים ממליצים