פתרון בחינה בסטטיסטיקה ומימון נובמבר 2016

פתרון הבחינה בסטטיסטיקה ומימון- גרסה 2
מועד נובמבר 2016

פתרון הבחינה ע"י המרצים – גדעון אייזנברג ואמיר לבקוביץ

מכללת מיטב דש ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד,
הבחינות, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם בדרך לקריירה.

לפרטים ויעוץ לימודים חייגו
1-700-701-770


תודה לכל תלמידי המכללה על סמסטר פורה ומוצלח!

התשובות המופיעות בפתרון זה אינן התשובות הרשמיות של רשות ני"ע, ונפתרו ע"י מרצי מכללת מיטב דש.

לנוחיותכם יצרנו קובץ פתרונות על הפי הגרסאות השונות

לקובץ הפתרונות לחץ כאן

 

1. בקרן נאמנות "סמוך עלינו" הביתא שווה ל- 1 והסיכון הספציפי גדול מ-0. לפניכם 3 טענות המתייחסות לקרן נאמנות זו:
I. קרן הנאמנות בהכרח נמצאת על קו ה – SML
II. קרן הנאמנות בהכרח נמצאת על קו ה – CML
III. לקרן סטיית תקן השווה לסטיית התקן של תיק השוק.
איזו/אילו מבין הטענות הנ"ל נכונה/ות?

א. טענה III בלבד
ב. טענה I בלבד
ג. טענות I ו- III בלבד
ד. טענות I ו- II בלבד
ה. טענה II בלבד

 

2. לרגל חגיגות יום הולדת השמיני של חגית, סבתא שלה הכינה עוגת גבינה. סבתא של חגית מעוניינת לנעוץ על העוגה 9 נרות בשורה. לשם כך, קנתה 9 נרות בצבעים שונים; 3 נרות כחולים, 3 נרות צהובים, 2 נרות אדומים ונר אחד ירוק. בכמה אפשרויות שונות ניתן לסדר את הנרות הצבעוניים בשורה על גבי העוגה?

א. 90,720
ב. 362,880
ג. 324
ד. 40,320
ה. 5,040

 

 

3. בטבלה הבאה מופיעים תזרימי המזומנים הצפויים משני פרוייקטים חד פעמיים המוציאים זה את זה:


עבור איזה טווח של מחירי הון כדאי למשקיע כלשהו (שאינו חייב להשקיע באף אחד מהפרוייקטים) להשקיע בפרוייקט A?

א. יותר מ- 30%
ב. יותר מ- 20% ופחות מ- 30%
ג. יותר מ- 30% ופחות מ- 40%
ד. יותר מ- 10% ופחות מ- 20%
ה. כל התשובות האחרות שגויות.

 

 

4. הטבלה הבאה מתארת את תוכלת התשואה וסטיית התקן של שתי מניות:

מקדם המתאם בין שתי המניות הוא 0.4.
יורם, היכול להשקיע בשתי מניות אלו בלבד, מעוניין להשיג תוחלת תשואה של 23.10% על כספו. מהי סטיית התקן של תיק המניות המשולב של יורם?

א. 16.71%
ב. 45.90%
ג. 40.88%
ד. כל התשובות האחרות שגויות
ה. 67.75%

 

 
נתונים לשאלות 5-8
בנק "ריבית אפורה" מציע ללקוחותיו הפרטיים 3 מסלולי אשראי וחשבון עובר ושב כדלקמן (הריבית בגין האשראי במגרת ב' תחושב רק על סכום האשראי החורג ממסגרת א') :

* הריבית משולמת בתחילת כל רבעון
** ריבית רבעונית, מחושבת לפי גובה האשראי המנוצל בפועל ומשולמת בסוף הרבעון.

 

5. מר יובב בחר במסלול II וניצל בפועל אשראי בגובה 3,500 ₪ במשך רבעון אחד. מהו שיעור הריבית האפקטיבית ששילם מר יובב?

א. יותר מ-4.0% לרבעון ופחות מ- 4.85% לרבעון
ב. כ- 5.0% לרבעון.
ג. כ- 4.0% לרבעון.
ד. יותר מ- 5.0% לרבעון
ה. כ- 4.9% לרבעון.

 

 


6. גברת נחמיאס בחרה במסלול I וניצלה בפועל אשראי של 140,000 ₪ במשך רבעון אחד. מה שיעור הריבית האפקטיבית ששילמה גברת נחמיאס?

א. בין 4.41% ל- 4.50%
ב. פחות מ- 4.3%
ג. בין 4.31% ל- 4.40%
ד. בין 4.51% ל- 4.60%
ה. יותר מ- 4.60%

 

 

7. מר נתנאל מתכנן לנצל בפועל אשראי של 7,500 ₪ במשך רבעון אחד. באיזה מסלול אשראי עליו לבחור?

א. מסלול II
ב. כל התשובות האחרות שגויות
ג. מסלול III
ד. מסלול I
ה. מר נתנאל יהיה אדיש בין מסלול II למסלול III

 

 


8. גברת צוריאל מתכננת לנצל בפועל אשראי בין 80,000 ל- 150,000 ₪ במשך רבעון אחד. באיזה מסלול אשראי עליה לבחור?

א. מסלול II
ב. כל התשובות האחרות שגויות, שכן בעבור טווח אשראי לא ניתן לקבוע בוודאות איזה מסלול כדאי.
ג. גברת צוריאל תהיה אדישה בין מסלול I למסלול II
ד. מסלול I
ה. מסלול III

 

 

9. בתחרות קליעה לסל רוצים לקלוע לסל בכמה שפחות נסיונות. משתתף מפסיק להתחרות לאחר ניסיון שבו הצליח לקלוע לסל, או לאחר 5 נסיונות בהם לא קלע לסל.
הסיכוי של שמעון להצליח לקלוע לסל הוא 0.3 בכל ניסיון, באופן בלתי תלוי בניסיונות האחרים.
מה הסיכוי שלשמעון יהיו בדיוק 5 נסיונות לקלוע לסל?

א. כל התשובות האחרות שגויות
ב. 0.2401
ג. 0.7599
ד. 0.07203
ה. 0.36015

 

 

10. הניחו כי תוחלת תשואת מניה מסוימת עומדת על 4% וסטיית התקן שלה חיובית. הריבית חסרת הסיכון במשק עומד על 8%.
בהנחה שאת מעוניינים להשקיע במניה זו ובנכס חסר סיכון ולקבל תשואה של- 14%, כיצד תוכלו לעשות זאת?

א. הלוואה של 250% והשקעת כל ההון וכספי ההלוואה בתיק השוק.
ב. הלוואה של 150% והשקעת כל ההון וכספי ההלוואה בתיק השוק.
ג. מכירה בחסר של תיק השוק בהיקף של 250% והשקעת כל ההון וכספי המכירה בחסר בנכס חסר סיכון.
ד. פיקדון של 150% והשקעת כל ההון וכספי ההלוואה בתיק השוק.
ה. מכירה בחסר של המניה בהיקף של 150% והשקעת כל ההון וכספי המכירה בחסר בנכס חסר סיכון.

 

 

11. ידוע כי תשואת מניה A הינה 14% וכי סטיית התקן שלה הינה 40%. כמו כן, ידוע כי תשואת תיק השוק הינה 10%, סטיית התקן של תיק השוק הינה 20%, וכי הריבית חסרת הסיכון במשק הינה 2%.
בנסיבות המתוארות, מה יהיה הסיכון הספציפי של מניה A במונחי סטיית תקן?

א. 0.10
ב. 0.07
ג. 0.2646
ד. אין מספיק נתונית על מנת לענות על שאלה זו
ה. 0.3162

 

12. בנק "חסכון לטווח ארוך" מציע תכנית חסכון למשך 26 שנה בתנאים הבאים:
התכנית מציעה הפקדה חד פעמית היום. ההפקדה צוברת ריבית שנתית בשיעור של 4% ב- 3 השנים הראשונות, ריבית שנתית בשיעור של 10% ב- 19 השנים הבאות, וריבית שנתית בשיעור של 5% בארבע השנים האחרונות. ההפקדה הראשונית, כולל הריבית שנצברה בגינן, תשולם למפקיד בתום התכנית.
לנעמי ויוסי נולדה בת ששמה רונה והם מעוניינים לצבור עבורה סכום של 1,000,000 ₪ שיהיה זמין לה בגיל 26. מה הסכום שעל נעמי ויוסי להפקיד היום בתוכנית המוצעת כדי להשיג את מטרתם?

א. בין 100,001 ל- 120,000 שקלים.
ב. בין 80,001 ל- 100,000 שקלים.
ג. כל התשובות האחרות שגויות
ד. בין 140,001 ל- 160,000 שקלים.
ה. בין 120,001 ל- 140,000 שקלים.

 

 

13. איזה מהטענות הבאות נכונה לגבי תיק השקעות הכולל השקעה חיובית בשתי מניות בלבד (כלומר בכל מניה יושקע סכום הגדול מ- 0 ₪ אך קטן ממאה אחוז מהסכום) ?

א. אם הקורלציה בין שתי המניות חיובית, אזי השונות של תיק ההשקעות תהיה בהכרח גבוהה מהשונות של כל מניה יחידה.
ב. אם הקורלציה בין שתי המניות שווה ל- 0 אזי גם השונות של תיק ההשקעות תהיה שווה ל-0.
ג. כל הטענות האחרות שגויות
ד. אם הקורלציה בין שתי המניות שווה ל- 1 (חיובית מושלמת), אזי השונות של תיק ההשקעות תהיה בהכרח שווה לשונות של המניה בעלת השונות הגבוהה ביותר מבין שתי המניות.
ה. אם הקורלציה בין שתי המניות שווה ל- 1- , אזי השונות של תיק ההשקעות תהיה בהכרח שווה ל-0.

 

 

14. איזה מהטענות הבאות נכונה בהתייחס למניה A בעלת ביתא השווה ל- 1.7?

א. המניה תרד בדיוק ב-170% יותר מהשוק כאשר השוק יורד.
ב. המניה תעלה בדיוק ב-70% יותר מהשוק כאשר השוק עולה.
ג. המניה תעלה בדיוק ב-170% יותר מהשוק כאשר השוק עולה.
ד. המניה תרד בדיוק ב-70% יותר מהשוק כאשר השוק יורד.
ה. בלי לדעת את שיעור הריבית חסרת הסיכון, לא ניתן לקבוע בכמה בדיוק המניה תעלה או תרד ביחס לשוק.

 

 

15. לפי מודל ה – CAPM, מה השיפוע של קו ניירות הערך (Security Market Line- SML)?

א. כל התשובות האחרות שגויות
ב. ביתא של נייר הערך
ג. תוחלת תשואת תיק השוק
ד. תשואת נכס חסר- סיכון
ה. פרמיית הסיכון של השוק

 

 

16. הטבלה הבאה מייצגת את טבלת השכיחות היחסית של משכורות בחברה לייצור שניצלים "עוף גוזל" :


מהי צורת ההתפלגות של המשכורות בחברה?

א. אסימטרית חיובית (מזדנבת לימין)
ב. אסימטריעת שלישית (מזדנבת לשמאל)
ג. סימטרית
ד. אחידה
ה. לא ניתן לקבוע את צורת ההתפלגות

 

 

17. ביום 1.1.2016 פתח מר דוד אחאב תכנית חסכון בריבית משתנה והפקיד סכום של 80,000 ₪. בנוסף, ביום 1.1.2016 החל מר דוד אחאב להפקיד בתחילת כל חודש סך של 3,000 ₪. ביום 31.12.2016 פדה מר דוד אחאב את תכנית החסכון. כמו כן, ידוע כי שיעור הריבית השנתית הנקובה בתכנית החסכון, נכון לשנת 2016, עמד על 6% לשנה. מה היה שווי התכנית ביום 31.12.2016? (הניחו העדר עמלת פרעון מוקדם)

א. כ- 193,807 ₪
ב. כל התשובות האחרות שגויות
ג. כ- 122,126 ₪
ד. כ- 125,125.95 ₪
ה. כ- 121,241 ₪

 

 

18. הניחו כי בשוק ההון קיימים נכסים רבים, אולם נין להשקיע רק בנכס חסר סיכון שתשואתו 3% ובאחד מחמשת תיקי ההשקעות הבאים:


בהנחה שכל משקיע בשוק פועל בהתאם לקריטריון "תוחלת – שונות", איזו מבין הטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. שילוב בין נכס חסר סיכון ותיק 3 מהווה את ההשקעה היעילה ביותר.
ב. שילוב בין נכס חסר סיכון ותיק 5 מהווה את ההשקעה היעילה ביותר.
ג. שילוב בין נכס חסר סיכון ותיק 4 מהווה את ההשקעה היעילה ביותר.
ד. שילוב בין נכס חסר סיכון ותיק 1 מהווה את ההשקעה היעילה ביותר.
ה. שילוב בין נכס חסר סיכון ותיק 2 מהווה את ההשקעה היעילה ביותר.

 

 


19. ברגרסיה שבה המשתנה המוסבר Y על ידי משתנה יחיד X (בדגם של 250 תצפיות), התקבל :


R2=67%
הועלו 3 טענות:
I. אם ידוע כי הממוצע של X שווה ל-8, אזי חייב להיות כי הממוצע של Y שווה ל- 144.
II. הגידול ב-Y כתוצאה מההגדלה ביחידה של X גדול יותר ככל ש-X גדול יותר.
III. מקדם ההסבר (R2 ) מלמד איזה שיעור מן השונות של המשתנה התלוי (Y) מוסבר על ידי המשתנה המסביר.
איזו/אילו מהטענות הנ"ל נכונה/ות?

א. טענות I ו- II בלבד.
ב. טענה III בלבד.
ג. טענה II בלבד.
ד. טענות I ו- III בלבד.
ה. טענה I בלבד.

 

 

20. חברת הנדל"ן "מרומי בילדינג" בע"מ מתלבטת בין שני פרוייקטים אשר יש להם השקעה בזמן אפס ותקבולים חיוביים לאחר מכן. החברה צריכה לבחור רק אחד מהפרוייקטים. כלומר, הפרוייקטים מוציאים זה את זה.
בנסיבות המתוארות, איזו מבין הטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. ההחלטה לגבי הפרוייקט הכדאי לפי כלל שיעור התשואה הפנימי (IRR) עלולה לגרום לטעות.
ב. ההחלטה לגבי הפרוייקט הכדאי לפי כלל שיעור התשואה הפנימי (IRR) תמיד תביא לפתרון לא נכון.
ג. כל הטענות האחרות שגויות.
ד. ההחלטה לגבי הפרוייקט הכדאי לפי כלל שיעור התשואה הפנימי (IRR) בהכרח תגרום לטעות.
ה. ההחלטה לגבי הפרוייקט הכדאי לפי כלל שיעור התשואה הפנימי (IRR) תמיד תביא לפתרון נכון.

 לפרטים נוספים אודות מסלולי הלימודים וקורסי ההמשך
המוצעים במכללת מיטב דש

1-700-701-770

מסלולי הלימודים במכללת מיטב דש
מוצעים בפריסה ארצית
ת"א, חיפה, כנרת, ירושלים

• יסודות: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון
• מקצועית א' + ב'
• יסודות הביטוח ופנסיוני גמר
• דיני ני"ע ואתיקה מקצועית
• ביטוח אלמנטרי - אש ורכוש, תאונות
• יסודות להשקעות בשוק ההון
• חשבון פשוט – להתנהל נכון
• ניתוח טכני
• קורס אנליסטים
• ועוד...