פתרון בחינה בסטטיסטיקה ומימון מאי 2017

פתרון הבחינה בסטטיסטיקה ומימון
מועד מאי 2017

פתרון הבחינה ע"י המרצה – רו"ח אמיר לבקוביץ.

מכללת מיטב דש ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד,
הבחינות, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם בדרך לקריירה.

לפרטים ויעוץ לימודים חייגו
1-700-701-770


תודה לכל תלמידי המכללה על סמסטר פורה ומוצלח!

התשובות המופיעות בפתרון זה אינן התשובות הרשמיות של רשות ני"ע, ונפתרו ע"י מרצי מכללת מיטב דש.

 

גרסה 4        גרסה 3        גרסה 2        גרסה 1        מספר שאלה 
ד ב ג ב

1

א ג ב ג 2
א ג ג ב 3
ה ד ה ג 4
ג ד ג ה 5
ב ב א ד 6
ג ד ד ה 7
ד ג ד ד 8
ג ה ג ב 9
א ד ג ד 10
ה ד ג ה 11
א ב ג ב 12
ג ג ה ב 13
ד ב/ד ה ג 14
ב ג א/ה ג/ה 15
ה א ד ה 16
ב א ד ב 17
ה ד א ב 18
ג/ב ד א ד 19

ד

ד ב א 20

 

 

מצ"ב פתרון לפי גרסה 3

בהצלחה !