פתרון והמלצה לערעור בחינה במקצועית א' מועד יולי 2018

פתרון והמלצה לערעור הבחינה במקצועית א'
בחינות רשות ניירות ערך מועד יולי 2018

פתרון הבחינה ע"י המרצה– חזי כהן ורו"ח אמיר לבקורביץ

להורדת פתרון הבחינה מקצועית א' יולי 2018 

 

שימו לב ! 

בהסתמך על נוסח הבחינה, אנו חושבים שישנו בסיס לערעור על 3 שאלות במבחן. 

בשאלות אלו, המוצגות בקובץ המצורף, הדגשנו את התשובה שלדעתנו ניתן לקבל ואת ההסבר לכך.
אנו מאמינים שיש בהחלט בסיס לערעור, אך מכיוון שמי שמחליט אם לקבל את הערעור או לדחות אותו זו הרשות לניירות ערך ולא אנחנו (לצערנו...), איננו יודעים בוודאות מה יעלה בגורל הערעורים ונאלץ לחכות ולראות כיצד הרשות תגיב.

אנו לא מוצאים מקום לערער על שאלות אחרות אך כמובן, מי מכם שרוצה רשאי ומוזמן להגיש ערעור על כל שאלה אחרת.

כאשר מתקבל ערעור, ההשפעה הינה גורפת על כל מי שטעה באותה שאלה, אפילו אם לא הגיש ערעור, כלומר הערעור הינו קולקטיבי ולא פרטני ולמעשה מספיק שמישהו אחד בלבד יערער על השאלות עבור כולם.

אנחנו אתכם לאורך כל הדרך.

שיהיה המון בהצלחה.
חזי ואמיר

 

להורדת המלצותנו להגשת הערעור במקצועית א' למועד קיץ 2018

 

למי מבינכם שלא עבר את הבחינה בהצלחה וחושב לערער, ריכזנו עבורכם את המידע

להלן נוהל הגשת הערעור:
• נבחן המעוניין להגיש ערעור על הציון שקיבל בבחינה ישלח באינטרנט בקשת ערעור על גבי טופס פ003 ערעור על תוצאות הבחינה.
• הטופס כולל תשלום אגרת ערעור בסך כ-468 ₪ לכל בחינה.
• לאחר תשלום אגרת ערעור, יש לכתוב באתר מח 10, באזור האישי, בטופס 'בקשה לערעור' הנמצא תחת לשונית 'בקשות וטפסים' את תוכן הערעור.
• אם כתוצאה מהערר הועלה ציון הבחינה ל - 60 ומעלה, תוחזר אגרת הערעור.
• את הערעור ניתן להגיש תוך 30 יום מיום פרסום הציונים. ערעור שיגיע לרשות לאחר המועד הנ"ל לא יטופל!!!

מי יכול להגיש ערעור?
• רק מי שנבחן בבחינה יכול להגיש ערעור. בכלל זה אין באפשרות המכללה ו/או המרצה להגיש ערעור עבור הנבחן.
• במידה וישנה קבוצת תלמידים הרוצים לערער על אותה שאלה בדיוק, מספיק שתלמיד אחד יערער, כיוון שבמידה ומתקבל ערעור יש לכך השפעת רוחב מידית, והציון של כל אחד מן הנבחנים שענו על שאלה זו ואשר קודם לקבלת הערעור לא קיבלו עליה ניקוד, עולה באופן אוטומטי (דוגמאות: במידה ושאלה נפסלת, הציון מתעדכן לכל מי שטעה בה בלבד, במידה ורשות ני"ע מקבלת תשובה נוספת נכונה, למשל התשובה הנכונה היא א' אבל לאחר ערעור הוחלט לקבל גם את ב' כתשובה נכונה, הציון יתעדכן לכל מי שבחר בתשובה הנוספת ב').
• הנבחנים יוכלו לראות את הציון המעודכן באתר רשות ני"ע במידע האישי שלהם.

** המידע נלקח מאתר רשות ני"ע ואין המכללה אחראית לגבי תוכנו. למידע ובירורים נוספים ניתן לפנות לרשות ני"ע דרך צור קשר.