פתרון הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מאי 2017

פתרון הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה
מועד מאי 2017

פתרון הבחינה ע"י המרצים – עו"ד כנרת רצון פיקובסקי, ועו"ד אילן ורדניקוב.

מכללת מיטב דש ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד,
הבחינות, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם בדרך לקריירה.

לפרטים ויעוץ לימודים חייגו
1-700-701-770


תודה לכל תלמידי המכללה על סמסטר פורה ומוצלח!

התשובות המופיעות בפתרון זה אינן התשובות הרשמיות של רשות ני"ע, ונפתרו ע"י מרצי מכללת מיטב דש.

 

גרסה 4        גרסה 3        גרסה 2        גרסה 1        מספר שאלה 
 ד א   ד ג 

1

ב  ג  ג  ב  2
א ה  ד ג  3
ג  א   א א  4
ב  א  ד  ד  5
ה  ה  א  ה  6
ג  ג  ב  ב  7
ד  א  ה  ב  8
ג  א  ד  ב  9
ה  א  א  ג  10
ג  ה  ב  ג  11
ד  ה  ב  ב  12
ב  ה  א  ב  13
ד  ד  א  א  14
א  ב  ה  ג  15
ה  ב  א  ה  16
ד  ב  ד  א  17
ה  א  ג  ג  18
א  א  ד  ה  19

ד 

א  ה  א  20
ג  ד  א  ב  21
ב  ה  ד  ב  22
ב  ה  ג  ה  23
ב  ד  א  ה  24
ה  ג  ב  ג  25

 

 

הסברים ואסמכתאות לפתרון הבחינה 

מצ"ב פתרון לפי גרסה2