פתרון בחינה בכלכלה נובמבר 2016

פתרון הבחינה בכלכלה- גירסה מס' 1

מועד נובמבר 2016

פתרון הבחינה ע"י המרצים – עו"ד אילן ורדניקוב וורד לוי.
מכללת מיטב דש ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד,
הבחינות, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם בדרך לקריירה.

לפרטים ויעוץ לימודים חייגו
1-700-701-770

תודה לכל תלמידי המכללה על סמסטר פורה ומוצלח!

התשובות המופיעות בפתרון זה אינן התשובות הרשמיות של רשות ני"ע, ונפתרו ע"י מרצי מכללת מיטב דש.

1. עקומת התמורה של המשק קמורה והוא נמצא תמיד על גבי העקומה. במשק מייצרים שני סוגי מוצרים; מוצרי חקלאות ומוצרי תעשיה. עתה חל שיפור טכנולוגי בייצור מוצרי תעשיה וכתוצאה ממנו עולה כמות מוצרי התעשיה שיכול המשק לייצר ב-20%. הניחו כי לאחר השיפור, בחר המשק לייצר אותה כמות של מוצרי חקלאות שייצר לפני השינוי. מה מהבאים נכון בהתייחס למצב המשק לאחר השיפור בהשוואה למצבו לפני השיפור?

א. העלות האלטרנטיבית הממוצעת לייצור מוצרי תעשיה נשארה כפי שהייתה לפני השינוי.
ב. סך כל העלויות האלטרנטיביות לייצור מוצרי חקלאות ירד.
ג. סך כל העלויות האלטרנטיביות לייצור מוצרי תעשיה ירד.
ד. העלות השולית האלטרנטיבית לייצור מוצרי חקלאות ירדה.
ה. סך כל העלויות האלטרנטיביות לייצור מוצרי חקלאות עלה ב- 20%.

 

2. הממשלה מנסה להילחם ביוקר המחיה באמצעות היתר לייבא עגבניות מחו"ל במחיר נמוך ממחיר שיווי המשקל המקומי של עגבניות. ידוע כי בתקופת החגים ייבאו רשתות השיווק 500 טון עגבניות, אולם מחיר העגבניות לצרכן לא ירד כלל.
איזו מהסיבות הבאות יכולה לסביר תופעה זו?

א. כנראה שבשוק העבגניות לא מתקיימת תחרות משוכללת.
ב. הביקוש של הצרכנים לעגבניות ירד.
ג. החקלאים הגדילו את כמויות העגבניות המוצעות על ידם.
ד. חלה ירידה במחירי ירקות אחרים המהווים תחליף לעגבניות.
ה. ייתכן שהמשק ייצא עגבניות לחו"ל ולכן הכמות המוצעת בשוק המקומי לא השתנתה, למרות הייבוא.

 

 

3. ידוע כי במשק ישנם 1,200 מהנדסי אלקטרוניקה, זהים בכישוריהם, המתמחים בתחום הסייבר. הכשרת מהנדס נוסף נמשכת יותר משנתיים. אין במשק אפשרות למהנדסים אלה לעבוד שעות נוספות. כיום מועסקים כל מהנדסי הסייבר במגזר הפרטי ועלות ההעסקה השנתית של כל מהנדס היא 400,000 ₪. ידוע כי גמישות הביקוש של המגזר הפרטי למהנדסי סייבר היא 1-. לאור ההתקפות האחרונות של פצחנים (האקרים) על אתרי אינטרנט של הממשלה, החליט משרד האוצר לשכור 200 מהנדסי סייבר ולשם כך היקצה תקציב נוסף (למטרה זו בלבד) בסך 80 מיליון ₪. לא ניתן להשתמש בכסף זה למטרה אחרת ולא ניתן לממן העסקת מהנדס סייבר אלא מתקציב זה בלבד. איזה מן המשפטים הבאים מתאר בצורה הנכונה ביותר את המצב הצפוי בשוק מהנדסי הסייבר בשנה הקרובה?

א. התקציב הנוסף בסך 80 מיליון ₪ יאפשר לממשלה להעסיק את 200 המהנדסים בהם היא מעוניינת.
ב. על מנת שהממשלה תצליח להשיג 200 מהנדסי סייבר, גובה התקציב הנוסף צריך לעמוד לפחות על סך 96 מיליון ₪.
ג. עלות העסקה של מהנדס סייבר במגזר הפרטי תגיע ל480,000 ₪ (בהנחה שהתקציב הנוסף של הממשלה הוא 80 מיליון ₪).
ד. על מנת שהממשלה תצליח להשיג 200 מהנדסי סייבר, התקציב הנוסף צריך לעמוד לפחות על סך 93.33 מיליון ₪ בקירוב.
ה. יתכן שגם אם התקציב הנוסף יעמוד על 80 מיליון ₪ בלבד, תוכל הממשלה להשיג 200 מהנדסי סייבר בעלות של 400,000 ₪ לכל מהנדס ואילו במגזר הפרטי יועסקו 1,000 מהנדסים בעלות של 480,000 ₪ לכל מהנדס.

 

 

4. קיימות שתי מדינות; אידיליה ואוטופיה. שתי המדינות מייצרות חיטה ותפוזים באמצעות עבודה בלבד. במדינת אידיליה, דרושים לייצור טון חיטה שני עובדים ואילו לייצור טון תפוזים דרושים ארבעה עובדים. במדינת אוטופיה, דרושים לייצור טון חיטה שישה עובדים ולייצור טון תפוזים דרושים שישה עובדים. לא קיימות מגבלות כלשהן על קיום שכר בינלאומי בין שתי המדינות הללו. הניחו שלא קיימות הוצאות הובלה.
על סמך נתונים אלו, איזה מההגידים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. מאחר שלא נתונות כמויות העובדים בשתי המדינות, לא ניתן לקבוע לאיזו מהן יש יתרון יחסי בייצור חיטה או בייצור תפוזים.
ב. מאחר שלא נתונות כמויות העובדים בשתי המדינות, לא ניתן לקבוע למי מהן יש יתרון יחסי באחד המוצרים וכמו כן לא ניתן לקבוע למי מהן יש יתרון מוחלט בייצור המוצרים.
ג. למדינת אידליה יש יתרון יחסי בייצור חיטה ולפיכך היא תייצא חיטה ותייבא תפוזים.
ד. למדינת אוטופיה יש יתרון יחסי בייצור חיטה ולפיכך היא תייצא חיטה ותייבא תפוזים.
ה. למדינת אידיליה יש יתרון מוחלט בייצור שני המוצרים ולפיכך לא כדאי לה לקיים מסחר בינלאומי עם מדינת אוטופיה. 

 

 

5. מוצר X מיוצר ונצרך במשק סגור. הממשלה מעוניינת להוריד את המחיר שמשלמים הצרכנים ולפיכך היא מחליטה להעניק סובסידיה בסך 1 ₪ לכל יחידת X מיוצרת.
בנסיבות המתוארות, איזה מההגידים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. בכל מקרה, הכמות הנצרכת של X תעלה וגם הוצאות הצרכנים על X יעלו.
ב. עלות הסובסידיה לממשלה תהיה גדולה יותר ככל שהביקוש לX- יותר גמיש וככל שההיצע של X יותר קשיח.
ג. פדיון היצרנים יגדל רק אם גמישות הביקוש של הצרכנים למוצר X גדולה מ-1.
ד. העליה במחיר שמקבלים היצרנים לכל יחידת X תהיה גדולה יותר ככל שהביקוש של הצרכנים ל-X יותר גמיש וככל שההיצע של X יותר קשיח.
ה. הירידה במחיר שמשלמים הצרכנים על יחידת X תהיה גדולה יותר ככל שהביקוש של הצרכנים ל-X יותר גמיש וההיצע של X יותר קשיח.

 

 

6. לאחרונה התפרסמו ידיעות על כך שבמוצר "דגני בוקר של חברת אלפא" התגלו חיידקי סלמונלה.
מה צפוי שיקרה בשוק מוצר זה?

א. הפידיון של היצרנים יקטן בכל מקרה.
ב. הפידיון של היצרנים יקטן רק במקרה שגמישות הביקוש למוצר בתחום הרלוונטי גדולה מ-1.
ג. הפידיון של היצרנים יקטן רק במקרה שגמישות הביקוש למוצר בתחום הרלוונטי גדולה או שווה ל-1.
ד. סביר מאוד שהמחיר של המוצר ירד ולכן, במקרה שגמישות הביקוש למוצר גדולה מ-1, הפידיון של היצרנים יכול לעלות.
ה. לא ניתן לקבוע בוודאות מה יקרה לפידיון של היצרנים, מאחר שאין נתונים לגבי תגובתם של יצרני מוצרים תחליפיים.

 

 

7. פירמה מייצרת מוצר X ופועלת בשוק תחרותי משוכלל.
מה תעשה הפירמה, בזמן הקצר, על מנת להביא את רווחיה למקסימום?

א. תייצר את התפוקה שבה ההוצאות הממוצעות המשתנות (AVC) הן מינימליות.
ב. תייצר את התפוקה שבה ההוצאות השוליות (MC) הן מינימליות.
ג. תייצר את התפוקה שבה ההפרש בין המחיר לבין ההוצאה השולית (MC) הוא מקסימלי.
ד. תייצר את התפוקה שבה המחיר שווה להוצאה השולית, בתנאי שהמחיר גבוה או שווה למינימום ההוצאות המשתנות הממוצעות (AVC).
ה. תייצר את התפוקה שבה המחיר שווה להוצאה השולית, בתנאי שהמחיר גבוה או שווה למינימום ההוצאות השוליות.

 

 

 8. ענף הטקסטיל פועל בתנאים של תחרות משוכללת. לאחרונה הוכנסו בייצור הטקסטיל שיפורים טכנולוגים שהביאו לגידול בתפוקה השולית של העובדים. מה מהשינויים הבאים צפוי שיקרה בעקבות השיפורים הטכנולוגים הללו?

א. ירידה במחיר של מוצרי הטקסטיל וגידול בפידיון של הפירמות בענף.
ב. ירידה במחיר של מוצרי הטקסטיל בכל מקרה, וגידול בפידיון של הפירמות בענף, רק בתנאי שגמישות הביקוש למוצרי טקסטיל בתחום הרלוונטי גדולה מ-1.
ג. ירידה במחיר של מוצרי טקסטיל בכל מקרה, וגידול בפידיון של הפירמות בענף, רק בתנאי שגמישות הביקוש למוצרי טקסטיל בתחום הרלוונטי קטנה מ-1.
ד. צמצום הכמות הנמכרת של מוצרי טקסטיל ועליה במחירם.
ה. הכמות הנמכרת של מוצרי טקסטיל וגם מחירם לא ישתנו, אולם רווחי הפירמות יגדלו בשל הירידה בהוצאות הייצור.

 

 

9. במשק מגדלים אבוקדו. יבול האבוקדו משמש לצריכה מקומית וגם לייצוא. בענף מתקיימים תנאי תחרות משוכללת והמשק הוא יצואן קטן בשוק האבוקדו הבינלאומי. האבוקדו מיוצא לחו"ל במטוסים. לאחרונה התייקרו תעריפי התובלה האווירית לחו"ל. איזה מהמשפטים הבאים מתאר באופן הנכון ביותר מה צפוי לקרות במשק כתוצאה מהתייקרות התובלה האווירית?

א. הכמות המיוצרת של אבוקדו תקטן, מחיר האבוקדו יעלה, הכמות המשווקת לשוק המקומי תקטן וגם הכמות המיוצת תקטן.
ב. מחיר האבוקדו יעלה, הכמות המיוצאת תקטן והכמות המשווקת לשוק המקומי תגדל; לא ניתן לדעת מה יקרה לכמות המיוצרת של אבוקדו.
ג. הכמות המיוצרת של אבוקדו תקטן, הכמות המיוצאת תקטן, מחיר האבוקדו בשוק המקומי ירד והכמות המשווקת לשוק המקומי תגדל.
ד. הכמות המיוצאת של האבוקדו תקטן, מחיר האבוקדו בשוק המקומי ירד, הכמות המשווקת לשוק המקומי תגדל; לא ניתן לדעת מה יקרה לכמות המיוצרת של האבוקדו.
ה. מחיר האבוקדו יעלה ולפיכך תגדל הכמות המיוצרת של אבוקדו. הכמות המיוצאת וגם הכמות המשווקת לשוק המקומי יגדלו.

 

 

10. הניחו כי בשוק הדירות החדשות קיימות דירות מסוג אחד בלבד. לפיכך, מחירן של כל הדירות החדשות הוא זהה. כמו כן, הניחו כי בשוק הדירות החדשות קיימת תחרות משוכללת. מאחר שכל ההצעות שהועלו כדי להוריד את מחירי הדירות ולהגדלי את כמותן לא הצליחו להשיג את המטרה, הועלתה לאחרונה הצעה לקבוע כמטרה בנייתן של 300,000 דירות חדשות ולתת סובסידיה לכל דירה חדשה נבנית. גובה הסובסידיה יקבע באופן שיבטיח את השגת המטרה. המומחים נחלקו בדעתם לגבי גובה התקציב הדרוש למטרה זו. בנסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. התקציב הדרוש הוא גדול יותר ככל שהביקוש לדירות החדשות הוא גמיש יותר וההיצע של דירות חדשות הוא גמיש יותר.
ב. התקציב הדרוש הוא גדול יותר ככל שהביקוש לדירות החדשות הוא קשיח יותר וההיצע של דירות חדשות הוא גמיש יותר.
ג. התקציב הדרוש הוא גדול יותר ככל שהביקוש לדירות החדשות הוא גמיש יותר וההיצע של דירות חדשות הוא קשיח יותר.
ד. התקציב הדרוש יהיה גדול יותר אם הסובסידיה תינתן לצרכנים ולא לחברות הבניה.
ה. התקציב הדרוש הוא גדול יותר ככל שהביקוש לדירות חדשות הוא קשיח יותר וההיצע של דירות חדשות הוא קשיח יותר.

 

 

11. משק סגור מצוי בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. הניחו כי במשק זה הביקוש לכסף תלוי ברמת התוצר הלאומי.
בנסבות המתוארות, איזה מההגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. אם הבנק המרכזי יבצע פעולה המביאה להגדלת כמות הכסף הנומינלית, לא תחול ירידה בשער הריבית.
ב. אם הבנק המרכזי יבצע פעולה המביאה להקטנת כמות הכסף הנומינלית, לא תחול עליה בשער הריבית.
ג. אם הממשלה תגדיל את הוצאותיה לצריכה ציבורית מבלי להגדיל את המיסים, לא תחול עליה בשער הריבית.
ד. אם הממשלה תקטין את הוצאותיה לצריכה ציבורית מבלי להקטין את המיסים, לא תחול ירידה בשער הריבית.
ה. אם הממשלה תגדיל את הוצאותיה לצריכה ציבורית מבלי להגדיל את המיסים, לא תתרחש עליה במחירים. 

 

 

12. ידוע כי במשק פתוח ההשקעה המקומית בבניינים, בציוד ובמלאי הייתה קטנה מסך כל החיסכון האישי + החיסכון העסקי. בנסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. בהכרח היה לממשלה גרעון בתקציבה.
ב. אם היה למשק עודף יבוא, הרי בהכרח היה לממשלה גרעון בתקציבה.
ג. אם היה למשק עודף יצוא, הרי בהכרח היה לממשלה גרעון בתקציבה.
ד. אם היה למשק עודף יצוא, הרי בהכרח היה לממשלה עודף בתקציבה.
ה. אם היה למדר עודף יבוא, יתכן ותקציב הממשלה היה מאוזן.

 

 

13. ידוע כי המשק הבריטי מצוי במצב של אבטלה. בעקבות משאל העם שבו החליטו אזרחי בריטניה לעזוב את האיחוד האירופאי, התרחש פיחות של יותר מ-10% בשער המטבע הבריטי (לירה שטרלינג). בהנחה שזהו השינוי היחיד שקרה, מה צפוי לקרות במשק הבריטי בעקבות שינוי זה?

א. המיתון במשק הבריטי יחמיר ומימדי האבטלה צפויים לעלות.
ב. מחירי המוצרי המקומיים במשק הבריטי צפויים לעלות.
ג. הייצוא הבירטי יגדל אך היבוא יגדל גם כן ולכן לא ניתן להעריך את כיוון השינוי בביקוש המצרפי.
ד. הייצוא הבריטי יגדל והייבוא יקטן והדבר דווקא ישפר את מצב המשק.
ה. הייצוא הבריטי יקטן והייבוא יגדול והדבר יביא לירידה בביקוש המצרפי ולירידת מחירים, וזה יביא להיפוך המגמה, כך שלא ניתן להעריך מה יהיה השינוי הסופי במצב המשק.

__________

אנו בוחנים אפשרות להגשת ערעור על שאלה זו , נעדכן בקרוב (שאלה 13)

____________________________________________________________________________________________


14. במשק סגור ללא ממשלה מייצרים חלב וגלידות בלבד. הנחיו כי אין פחת. החלב נמכר לצרכנים פרטיים וליצרני הגלידות. הגלידות נמכרות לצרכנים הפרטיים בלבד. ידוע כי ענף החלב מוכר במשך השנה את כל החלב שהוא מייצר. השנה קנו הצרכנים חלב בסכום כולל של 4,000 זוז וגלידות בסכום כולל של 6,000 זוז. ערך החלב שיוצר בשנה זו היה 8,000 זוז וערך הגלידות שיוצרו בשנה זו היה 8,000 זוז. על סמך נתונים אלה, מה מהבאים נכון?

א. התוצר הלאומי הנקי של המשק היה 16,000 זוז.
ב. הערך המוסף של ענף הגלידות היה 7,000 זוז.
ג. הערך המוסף של ענף הגלידות היה 9,000 זוז.
ד. החסכון של המשק היה 6,000 זוז.
ה. ההשקעה הנקיה של המשק הייתה 2,000 זוז.

 

 

15. במשק סגור ידוע כי הנטיה השולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה היא 0.8. והנטיה השולית להשקיע מתוך ההכנסה הלאומית היא 0.2. הצריכה הציבורית היא גודל קבוע והממשלה גובה מס הכנסה בשיעור של 25% מההכנסה הלאומית. כמו כן, ידוע כי המשק מצוי במצב של שיווי משקל וקיים בו פער תוצר בגובה של 1,000 זוז. במצב המוצא תקציב הממשלה מאוזן. הניחו כי הביקוש לכסף במשק זה אינו תלוי ברמת התוצר הלאומי. בנסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. אם הממשלה מעוניית להביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה, עליה להגדיל את הצריכה הציבורית בסך 1,000 זוז מבלי להעלות את גובה המס.
ב. אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית בסך 100, מבלי להעלות את גובה המס התוצר הלאומי יגדל ב-500 זוז ובתקציב הממשלה יווצר גרעון בסך 100 זוז.
ג. אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית בסך 200, מבלי להעלות את גובה המס המשק יגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה ובתקציב הממשלה יווצר עודף בסך 50 זוז.
ד. אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית בסך 200, מבלי להעלות את גובה המס, המשק יגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה והחסכון של המשק יגדל ב-400 זוז.
ה. אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית בסך 200, מבלי להעלות את גובה המס, המשק יגיע לפער אינפלציוני ותתרחש במשק עליית מחירים.

 

 

16. במשק פתוח נמדדו בשנה מסוימת הנתונים הבאים: שכר 4,000 , רווחים שלא חולקו 200, רנטה (שכר דירה) 700, ריבית 500, דיבידנד 400, תשלומי העברה ממשלתיים 700, צריכה ציבורית 2,000, השקעה מקומית נקיה 700, מס הכנסה 1,500, צריכה פרטית 3,500 , יצוא 500. אין מס חברות. על סמך נתונית אלה ניתן לאמר כי:

א. החסכון של המשק היה 100 וגודל היבוא היה 1,100.
ב. גודל היבוא היה 900 והחסכון של המשק היה 300.
ג. התוצר הלאומי הנקי הי 5,600, וההשקעה הנקיה של המשק הייתה 100.
ד. התוצר הלאומי הנקי הי 6,500, וההשקעה הנקיה של המשק הייתה 1,000.
ה. התוצר הלאומי הנקי הי 5,400, והחסכון של המשק היה 100- (מינוס מאה).

 


17. הניחו כי במשק קיימת מערכת בנקים. כל הבנקים שומרים תמיד על יחס הרזרבה הנדרש, שהוא 40%. המאזן המאוחד של כל הבנקים מראה את הנתונים הבאים:
נכסים התחייבויות
מזומן ופקדונות בבנק המרכזי 100,000 
פקדונות עו"ש 250,000

איגרות חוב ממשלתיות 50,000 
הלוואה לציבור 100,000 
ידוע כי הציבור מחזיק בידיו מזומן בסך 50,000. לאור המצב הכלכלי הגרוע, החליט הבנק המרכזי לרכוש מהבנקים הפרטיים את כל אגרות החוב הממשלתיות הנמצאות ברשותם. מה יקרה בשוק הכסף בעקבות פעולתו של הבנק המרכזי?

א. ההלוואות לציבור יגדלו בסך 125,000 וגם אמצעי התשלום יעלו בסך 125,000.
ב. פקדונות עו"ש יגדלו ב-125,000 וההלוואות לציבור יגדלו ב- 75,000.
ג. אם כמות המזומן שהציבור מחזיק בידיו אינה קבועה, אלא עומדת ביחס קבוע עם כמות פקדונות עו"ש של הציבור, הרי הגידול בכמות אמצעי התשלום יהיה גבוה מ- 125,000.
ד. מאחר שאין נתונים על השינוי ברזרבות הבנקים הפרטיים, לא ניתן לדעת האם יתרחש גידול בכמות פקדונות עו"ש בבנקים.
ה. אם בנוסף לשינוי המתואר יקרה עירוי פנימי חיובי, הרי הגידול בכמות אמצעי התשלום יהיה קטן מ- 25,000.

 


18. משק סגור מצוי במצב של שיווי משקל בתעסוקה מלאה. עתה מתרחשת במשק רעידת אדמה הגורמת להרס של חלק ממלאי ההון במשק והתוצר של תעסוקה מלאה יורד ב- 20%. מה צפוי שיקרה במשק בעקבות שינוי זה?

א. במשק יווצר פער דפלציוני ובעקבותיו ירד התוצר ותהיה במשק אבטלה.
ב. המשק ישאר במצב של שיווי משקל בתעסוקה מלאה ורמת התוצר הקודמת, משום שהממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית לשם תיקון הנזקים של רעידת האדמה.
ג. בהנחה שהביקוש המצרפי לא ישתנה, המשק ישאר במצב של שיווי משקל בתעסוקה מלאה ברמת תוצר נמוכה יותר ובשער ריבית נמוך יותר מאלה שהיו לפני רעידת האדמה.
ד. בשל הירידה ברמת התוצר של תעסוקה מלאה, יוצר במשק פער אינפלציוני ותתרחש עליית מחירים.
ה. בשל הירידה בתוצר, תחול ירידה בשער הריבית והדבר יביא לגידול בביקוש להשקעות. בסופו של דבר, לא יחול כל שינוי בגודל התוצר הלאומי.

 

 

19. איזה מההיגדים הבאים, המתייחסים לפונקציית הצריכה הפרטית, הוא הנכון ביותר?

א. אם ידוע כי הנטיה הממוצעת לצרוך יורדת עם עליית ההכנסה, הרי בהכרח גם הנטייה השולית לצרוך יורדת עם עליית ההכנסה.
ב. הצריכה הפרטית עולה עם העלייה בהכנסה ולפיכך קטן החסכון האישי עם העלייה בהכנסה.
ג. אם פונקציות הצריכה של כל המשפחות הן זהות והנטיה השולית לצרוך יורדת עם עליית ההכנסה, גידול באי השיוויון וחלוקת ההכנסות במשק יגרום לירידה בצריכה במשק.
ד. אם פונקציות הצריכה של כל המשפחות הן זהות והנטיה השולית לצרוך יורדת עם עליית ההכנסה, גידול באי השיוויון וחלוקת ההכנסות במשק יגרום לעלייה בצריכה במשק.
ה. אם בעקבות ירידה בגודל הרכוש של המשפחות יורדת הצריכה הפרטית המתוכננת (בכל רמת הכנסה) ב- 100 מיליון ₪ , הרי החסכון האישי בכל רמת הכנסה עולה ב- 100 מיליון ₪ כפול הנטיה השולית לחסוך.

 

 

20. ידוע כי למשק היה השנה עודף בסך 2 מיליארד דולר בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, אך למרות זאת ירדו יתרות המט"ח של המשק ב-1 מיליארד דולר. איזו מהפעולות הבאות יכולה להסביר את התופעה?

א. הצירוף הזה הוא בלתי אפשרי; בוודאי חלה טעות כלשהי בחישוב נתוני מאזן התשלומים.
ב. המשק קיבל השקעות מחו"ל בסכום של 3 מיליארד דולר.
ג. המש קיבל הלוואות מחו"ל בסכום של 3 מיליארד דולר.
ד. המשק קיבל העברות חד צדדיות מחו"ל בסך 3 מיליארד דולר, אולם הן לא התקבלו במזומן אלא בסחורות.
ה. המשק פרע חובות לחו"ל בסך 3 מיליארד דולר.

 



לפרטים נוספים אודות מסלולי הלימודים וקורסי ההמשך
המוצעים במכללת מיטב  דש

1-700-701-770

מסלולי הלימודים במכללת מיטב דש
מוצעים בפריסה ארצית
ת"א, חיפה, כנרת, ירושלים

 יסודות: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון
• מקצועית א' + ב'
• יסודות הביטוח ופנסיוני גמר
• דיני ני"ע ואתיקה מקצועית
• ביטוח אלמנטרי - אש ורכוש, תאונות
• יסודות להשקעות בשוק ההון
• חשבון פשוט – להתנהל נכון
• ניתוח טכני
• קורס אנליסטים
• ועוד...