תקנון מבצע תלמיד מביא חבר

עורך המבצע: מכללת מיטב דש בע"מ

שם המבצע: "תלמיד מביא חבר למסלולי 2018"

מטרת המבצע: מכללת מיטב דש מעוניינת לעודד תלמידים קיימים להפנות אליה תלמידים פוטנציאלים. במסגרת המבצע יוכלו התלמידים לקבל תגמול עבור תלמידים חדשים שירשמו למסלולי הלימוד במכללה.

מהות המבצע: כל תלמיד שיעביר פרטים של מתעניין (להלן: "הממליץ"), והמתעניין ירשם לאחד ממסלולי הלימוד במכללה יקבל הממליץ זיכוי של 300 ₪.

תקופת המבצע: המבצע יחל בתאריך 01.03.2018 וימשך עד 31.12.2018.
מכללת מיטב דש רשאית להאריך את תקופת המבצע ו/או לצאת למבצעים נוספים ו/או אחרים בתקופת המבצע.

זכאות להשתתף במבצע: כל תלמידי המכללה בעבר ובהווה.

אופן הפניית הלקוחות: ממליץ שיהיה מעוניין להעביר פרטים של תלמיד פוטנציאלי יעביר זאת במייל מסודר לאחד מגורמי המכללה בציון שם, טלפון, והתחום בו החבר מתעניין ויקבל אישור כתוב על קבלת ההפניה.

תנאים נוספים והטבות:
המבצע מיועד לתלמידי מכללת מיטב דש בלבד.

קבלת הזיכוי תינתן רק להפניות חדשות.

5 חברים שירשמו יזכו את הממליץ בקורס מסחר מתקדם אחד ללא עלות, בנוסף לתגמול הכספי האמור לעיל.

המבצע בתוקף רק למסלולי לימוד (הגדרת מסלול לימוד – יותר מקורס אחד)

סדנאות של 2-3 מפגשים אינן נכללות במבצע ואינן נחשבות לקורס (מוצרי מדדים, מסחר יומי, מסחר חו"ל, מרתון אתיקה)

קורסים אינטרנטיים אינם נכללים במבצע ואינם נחשבים כחלק ממסלול לימוד או כקורס.

עובדי החברה במיטב דש בכלל ועובדי מכללת מיטב דש בפרט לא יקבלו את ההטבות המפורטות במסמך זה גם אם יפנו לקוחות חדשים בתקופת המבצע.

פטור מאחריות: מכללת מיטב דש פטורה מאחריות בגין נזק, הפסד, אובדן או הוצאות העלולים להיגרם למי מהלקוחות הקיימים, במישרין או בעקיפין בקשר לפעולות החברה על פי מסמך זה.