אנליסטים - אנליזה מתקדם

ניתוח דוחות כספיים , הערכת שווי וניתוח חוב.
קורס מתקדם, שמטרתו להכשיר את הלומדים כאנליסטים בשוק ההון.
הקורס מקנה כלים תיאורטיים ומעשיים הנחוצים לצורך ביצוע הערכות שווי של נכסים וחברות
וניתוח חוב לטובת קבלת החלטת השקעה, הן באמצעות מניות והן באמצעות אג"ח.

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד לכל מי ששואף לעבוד במחלקות האנליזה השונות (בבתי השקעות, בנקים ומחלקות פיננסיות שונות) ולהתפתח כאנליסט מוביל בתחום.

האם יש דרישות קדם?
הקורס הינו קורס מתקדם, לכן נדרש ידע מקדים על שוק ההון והדוחות הכספיים. 

מטרות הקורס: 
ללמוד לקורא בין השורות של הדוחות הכספיים ולהבין את המהות העסקית כלכלית של הפירמה. 

  • קריאה, הבנה וניתוח דו"ח כספי, לרבות הסקת מסקנות נכונה. 
  • ביצוע הערכת שווי לחברה. (ומתן המלצת קנייה/מכירה/החזקה)
  • ניתוח חוב סחיר של חברה. (אג"ח קונצרני)
  • רכישת יכולת הצגת המסקנות האנליזה בפני צוות נהלים תוך התמודדות עם שאלות והגנה על מסקנות האנליזה. 

פרטים להרשמה:

מחיר 7,500 ש"ח + מע"מ

 בוגרי הקורס שיעמדו בדרישות יקבלו תעודה של המכון הישראלי לפיננסים ומכללת מיטב דש.

הקורסים הקרובים:
קורס בוקר - 8.11.2018
קורס ערב - 17.01.2019

לפניות שאלות נוספות והרשמה: 

מכללת מיטב דש 03-6499927
או לאסף פסה
052-8796922

 

סילבוס הקורס

תכנים מקצועיים:
רכישת כלים תיאורטיים ויישומם על ידי ביצוע הערכות שווי של נכסים וחברות וניתוח חוב, דרך אירועים שקרו במשק הישראלי ועל ידי ביצוע אנליזה הלכה למעשה והצגתה בפני מנהלים.
1. הערכות שווי: הבנת חברה, ניתוח שוק, ניתוח רווח והפסד, ניתוח מאזן, דו"ח תזרים מזומנים ועוד.
2. ניתוחי חוב: כלים להערכת סיכוני אשראי, הבנת תהליכי גיוס חוב, שפת חברות הדירוג החיצוניות ומיקומן בשוק המימון ועוד.

 

מפגש נושא
1 מבוא וניתוח הסביבה העסקית
2 דו"ח רווח והפסד
3 דו"ח רווח והפסד
4 ניתוח מאזן
5 ניתוח דוח תזרים ומבוא להערכת שווי
6 הערכת שווי
7 הערכות שווי - המשך
8 מבוא לניתוח חוב+ניתוח חוב
9 ניתוח חוב - המשך
10 ניתוח חוב - המשך
11 הצגת עבודות הגמר: סימולציה המדמה וועדת השקעות 

 

צוות המנהלים המקצועיים של הקורס

דורית בן סימון - מנהלת מקצועית יו"ר המכון הישראלי לפיננסים. 
תפקידים קודמים: סמנכ"ל, ראש החטיבה הפיננסית ומנהלת סיכונים ראשית בבנק דיסקונט, מנכ"ל גמולות מקבוצת בנק הפועלים, מנהלת תחום החיסכון והגמל בבנק טפחות.

רו"ח משה (מושאק) ליפשיץ - מרכז מקצועי ומרצה ראשי יועץ פיננסי בכיר. 
תפקידים קודמים: מנהל השקעות ב"עמיתים", קרנות הפנסיה הוותיקות, מעריך שווי במשרד "פרופסור יצחק סוארי ושות'", ומרצה לניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות באוניברסיטת תל אביב, במכללה למנהל, ובמרכז האקדמי פרס. 

אביטל בר דיין - מרצה ניתוח חוב בעלת ניסיון מקצועי ייחודי בן למעלה מ- 20 שנה בפעילות מעשית במגוון תפקידים בכירים הן בשוק ההון (חברת דירוג אשראי ובית השקעות) והן כחברת הנהלה בתאגיד ציבורי גדול. במסגרות אלו צברה ידע ומומחיות מעשית במימון תאגידי, ארגון חובות מחדש (refinance), אנליזת חוב והון, הובלת עסקאות מיזוגים ורכישות ((M&A, הערכה וניהול סיכונים וממשל תאגידי.

 בוגרי הקורס שיעמדו בדרישות יקבלו תעודה של המכון הישראלי לפיננסים ומכללת מיטב דש.

לפניות ולשאלות נוספות: 

מכללת מיטב דש 03-6499927
או לאסף פסה 052-8796922