מקצועית א'
מאת : מקצועית א'
ערכת הכנה לבחינת רשות ניירות ערך

ערכת לימוד - מקצועית א'

מקצועית א'
מאת: מקצועית א'
ערכת הכנה לבחינת רשות ניירות ערך

מחבר: חזי כהן.

הערכה כוללת:

הערכה כוללת ספר לימוד, תרגול ומאגר בחינות לדוגמא המתבססים על בחינות רשות ניירות ערך בשנים האחרונות.

ספר הקורס מכיל את חומר ונושאי הלימוד הנדרשים כהכנה לבחינת רשות ניירות ערך ובהתאם לסילבוס הבחינה. נושאים כגון:
• אגרות חוב
• חוזים עתידיים ואופציות מעו"ף
• כללי המסחר בבורסה
• מדדים ומנגנוני מסחר
• תקבולים בני"ע
• חשבונאות פיננסית
• הנפקת ני"ע
• קרנות נאמנות ותעודות סל
• תשואות תיק משקיע ומנהל התיק
• ועוד...

ערכת הלימוד תספק לך את הידע, ההבנה והתרגול הנדרשים וכן את המיקוד בנושאים שיביאו אותך להצלחה בבחינת רשות ניירות ערך.

עלות: 700 ש"ח.

עלות משלוח: 50 ש"ח.

להזמנת הערכה, לחצו כאן