קורס - private equity

Private Equity הינו אפיק ההשקעה אשר תופס תאוצה בישראל ובעולם והינו מרכיב בעל חשיבות גדלה ומשמעותית בתיקי השקעות. בקורס נסקור היבטים שונים של תחום ה- Private Equity הן מנקודת מבטם של המשקיעים בקרנות Private Equity והן מנקודת מבטם של מנהלי הקרן וחברות הפורטפוליו. הקורס יקנה כלים שימושיים לבניית תיק פורטפוליו של קרנות, לבחינת השקעות בקרנות, ולניהול תיק של קרנות כולל ניהול סיכונים.

קרנות חוב פרטיות - Private Debt - הינו תת תחום של Private Equity אשר היקף הנכסים המנוהלים בו ריבע את עצמו בעשור האחרון. בקורס נכיר את סוגי קרנות החוב כגון: senior, subordinated, distressed, venture debt, mezzanine, special sits בדגש על כיצד אסטרטגיות אלו משתלבות בתיק ההשקעות. נדון בשיקולים עיקריים בבחינת השקעה בקרנות חוב זרות, נבין את מרכיבי יצירת הערך ע"י המנהלים ומגמות בשוק קרנות החוב בעולם כיום.

הקורס מבוסס על תכנית בינלאומית מובילה בעולם המועברת למעלה מ- 15 שנה במסגרת ה- London Business School. מערך הלימוד כולל הרצאות פרונטאליות, Case Studies והרצאות אורח של מומחים מהתעשייה.

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד למנהלי השקעות, מנהלי אשראי, מנהלי נדל"ן, מנהלי תחום חו"ל, יועצים משפטיים, אנליסטים, Risk Management, אנשי ביקורת, קציני ציות ו- M/O, דירקטורים, חברי וועדות השקעה.

מטרות הקורס: 

  • הכרת אפיק ההשקעה Private Equity מבוא והגדרת מושגי יסוד
  • הבנה של סוגי אסטרטגיות ותת תחומים כדוגמת קרנות הון סיכון, Secondary וכו'
  • בחינת היתרונות והחסרונות בהשקעה באפיק זה, ביצועים, הכרת הסיכונים ונורות אזהרה
  • הצגת השחקנים המובילים בשוק, תחזיות ומגמות בארץ ובעולם
  • הבנה של צורת העבודה הייחודית וה- DNA של Private Equity
  • הכרת אפיק ההשקעה Private Debt, סוגי קרנות החוב, שיקולים בבחינת השקעה ומגמות בשוק בעולם

 

פרטים להרשמה:

הקורס יתחיל ב 10/12/2018
 09:00-14:00 יתקיים בימי שלישי בין השעות
מחיר 5,000 ש"ח+ מע"מ

 

לפניות שאלות נוספות והרשמה: 

מכללת מיטב דש 03-6499927
או לאסף פסה 052-8796922

 

 בוגרי הקורס שיעמדו בדרישות יקבלו תעודה של המכון הישראלי לפיננסים ומכללת מיטב דש.

 

סילבוס הקורס: 

 

הנושאים הנלמדים בקורס:
הקורס בנוי מחמישה מפגשים בני שש שעות אקדמיות כל אחד -

מפגש ראשון - מבוא

מבוא על PE - מי ומה זה, נתונים על התעשייה, ביצועים ותדמית
המבנה המשפטי, דגשים ואופן השקעה ב- PE
התפתחות תעשיית קרנות ה-PE בישראל וההשקעה באפיק זה ע"י המוסדיים
הערך המוסף ב-PE
מפגש שני - Private Capital vs. Private Equity

קרנות השקעה – סוגים, ותתי תחומים
קרנות הון סיכון
תחום ה- Private Debt
קרנות Secondary, Co-Investment FoFs, ו-Gatekeepers
קרנות נדל"ן / תשתיות
מפגש שלישי - כיצד פועלת קרן

בחינת התאמה ובחירת השקעות בקרנות: Case Study: Bloomsbury
הכלכלה של קרן (דמי ניהול וכו') והגבלות רגולטוריות בעניין
מיקסום תשואות ומדידת ביצועים של קרנות
תרגיל סימולציה: Case Study: Realza
מפגש רביעי - נק' מבט של משקיע בקרן (מוסדיים)

התנהלות גוף מוסדי המשקיע ב-PE
בניית תיק השקעות בקרנות PE ו-Private Capital בדגש על אתגרים לגוף מוסדי ישראלי וניהול סיכונים
Due Diligence על קרן לפני השקעה
מפגש חמישי - סיכום קורס ותרגיל מסכם

סוגיות מתקדמות בתיק PE והאופק של תחום קרנות השקעה פרטיות
חשיבות אפיק השקעה זה והמומחיות בהשקעה בו בגופים מוסדיים – ועדת השקעות
תרגיל מסכם: בחינת השקעה בקרן והצגה לפאנל

 

לפניות שאלות נוספותו והרשמה: 

מכללת מיטב דש 03-6499927
או לאסף פסה 052-8796922