תקנון מבצע הנחות לסוף שנה מכללת מיטב דש

עורך המבצע: מכללת מיטב דש בע"מ

שם המבצע: "הנחות לסוף שנה 2016"

מטרת המבצע: הגדלת כמות התלמידים המגיעים מחברות הביטוח הגדולות ( פניקס, הראל, מנורה וכלל)
מהות המבצע: עובדי חברות הביטוח שבמבצע (הפניקס, הראל, מנורה וכלל) יהיו זכאים להנחות משמעותיות ברישום למסלולי לימוד במכללה ע"פ התנאים הבאים:
- רישום והסדרת מלוא התשלום בחודש אוקטובר 2016 50% הנחה ממחיר מחירון.
- רישום והסדרת מלוא התשלום בחודש נובמבר 2016 40% הנחה ממחיר מחירון.
- רישום והסדרת מלוא התשלום בחודש דצמבר 2016 30% הנחה ממחיר מחירון.
תקופת המבצע: המבצע יחל מה 1.10.2016 – 31.12.2016 , ע"פ ההנחות המצויינות מעלה.
זכאות להשתתף במבצע: רק עובדים שיציגו אישור עבודה באחת מהחברות הבאות:
הפניקס, הראל, מנורה, כלל.
אופן אישור ההנחה: על התלמיד להציג אישור עבודה ע"י שליחת צילום כרטיס עובד ו/או אישור רשמי אחר.
תנאים נוספים והטבות
• המבצע מיועד לעובדי הפניקס, הראל, מנורה וכלל בלבד.
• קבלת ההנחה תינתן רק לאחר שליחת אישור רשמי שאכן עובד באחת מהחברות המשתתפות במבצע.
• המבצע בתוקף רק למסלולים הבאים:
* מסלול פנסיוני מלא/פטור
* מסלול השקעות מלא/פטור
* מסלול משולב פנסיוני השקעות מלא/פטור

• המבצע אינו תקף לקורסים האינטרנטיים.


• פרוט ההנחות:
לנרשמים ומסדירים תשלום בחודש אוקטובר – 50% הנחה ממחירי המחירון של המכללה.
לנרשמים ומסדירים תשלום בחודש נובמבר – 40% הנחה ממחירי המחירון של המכללה.
לנרשמים ומסדירים תשלום בחודש דצמבר – 30% הנחה ממחירי המחירון של המכללה.


• תנאי הביטול לנרשמים במבצע:
שכר הלימוד כולל דמי רישום בסך 300 ₪. דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה של בקשת ביטול.
* ביטול הרשמה עד 10 ימים לפני יום תחילת הלימודים - החזר כספי מלא למעט דמי הרישום.
* ביטול הרשמה לאחר המועד הנ"ל ועד יום תחילת הלימודים - חיוב בסך 10% משכר ממחיר המחירון של שלב הקורסים שבוטל, בנוסף לדמי הרישום.
* ביטול הרשמה מיום תחילת הלימודים, מכל סיבה שהיא - חיוב בגין שכר הלימוד ע"פ המחיר הנהוג לחברות אלה (מחירון מצורף למטה), בין אם השתתף בקורסים, כולם או חלקם ובין אם לאו.
לעניין בקשות להפסקת הלימודים:
בשלב א' נכללים הקורסים: כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, אתיקה ויסודות הביטוח.
בשלב ב' נכללים הקורסים: מקצועית א', מקצועית ב', גמר אש ורכוש, גמר תאונות וגמר פנסיוני.

פטור מאחריות: מכללת מיטב דש פטורה מאחריות בגין נזק, הפסד, אובדן או הוצאות העלולים להיגרם למי מהלקוחות הקיימים, במישרין או בעקיפין בקשר לפעולות החברה על פי מסמך זה.

 

מחירון מיוחד לחברות ביטוח:

הקורס מחיר מיוחד מחיר מחירון
קורס יסודות
(כלכלה/מימון/חשבונאות)
1,950  2,500
יסודות הביטוח 1,200 1,800
אתיקה 1,500 1,800
4 יסודות  6,900 7,900
5 יסודות 8,100 9,700
מקצועית א' 3,000 3,700
פנסיוני גמר 2,900 3,900