מרתון אתיקה

מכללת מיטב דש מקיימת מפגש מרתון לקראת הבחינה באתיקה:

מבנה המפגש:

  • חזרה ממוקדת על נושאי הבחינה.
  • פתרון שתי בחינות לדוגמא והסבר מקיף ומקצועי לכל שאלה.
  • דגשים מיוחדים לגבי הנושאים הצפויים להישאל בבחינה הקרובה.