קורס -ועדות השקעה

בשונה מדירקטוריון, ועדת השקעות של גוף מוסדי היא אורגן ייחודי לשוק הישראלי. חברי הועדה נדרשים לרמת מקצועיות גבוהה מאוד. היקף האחריות כמו גם הסמכויות שהוענקו לחברי ועדות השקעה קושר באופן מלא בין איכות הניהול לבין התשואה שמניב תיק ההשקעות לאורך זמן. הועדה נדרשת לקיים ישיבות לפחות אחת לשבועיים ולתת את הדעת לשורה ארוכה של נושאים שרובם נקבעים על ידי רגולציה. ביניהם: קביעת מדיניות השקעות, התאמת תיק הנכסים להתפתחויות מקרו כלכליות בארץ ובעולם, בחינה ואישור של עסקאות לא סחירות, ממשל תאגידי, ניהול סיכונים ומדידת ביצועים.

ועדות ההשקעה, במתכונתן הנוכחית, פועלות בישראל כ- 15 שנים. במהלך השנים האלה התגבשה פרקטיקת ניהול ובקרת השקעות, שהתפתחה והשתכללה תחת עינו הבוחנת של הפיקוח על שוק ההון במשרד האוצר. פרקטיקה זו, המשלבת נסיון מקומי ובינלאומי, יצרה סטנדרט מקצועי מוביל ומקיף לניהול נאות של כספי ציבור.

למי מיועד הקורס?
התכנית מתאימה לנושאי משרה בתחום ניהול כספים והשקעות, דירקטורים, חברי ועדות השקעה, מנהלי סיכונים, מבקרים פנימיים וחיצוניים, יועצים משפטיים, קציני ציות, מזכירי חברות, מנהלי השקעות.

 

מטרות הקורס: 

  • להעניק מיומנויות לקבלת החלטות השקעה בגוף מוסדי
  • להקנות כלים להבנת הסביבה הרגולטורית
  • להכיר מקרוב את הכלים שעומדים בפני דירקטור וחבר ועדת השקעות בבואו לקבל החלטות השקעה
  • להקנות כלים יישומיים לבניית תיק השקעות, לפיקוח, בקרה וממשל תאגידי נאותים

פרטים להרשמה:

הקורס יתחיל ב 11/12/2018
מחיר 7,500 ש"ח+ מע"מ

 

 מתכונת הקורס: 

8 מפגשים בימי שלישי 

בין השעות 09:00-14:00

(54 שעות אקדמיות) 

 

לפניות שאלות נוספות והרשמה: 

מכללת מיטב דש 03-6499927
או לאסף פסה 052-8796922

 

דרישות גמר:
נוכחות ב- 80% מהשיעורים בקורס. השתתפות פעילה בסימולציית הסיכום.
בסיום התכנית תוענק למשתתפים תעודת סיום של המכון הישראלי לפיננסים ואנטרופי.

 

סילבוס הקורס: 

נושא  
1 מבוא: השקעות סחירות, לא סחירות ואלטרנטיביות
2 היבטים גלובליים בניהול השקעות
3 הקצעת נכסים אסטרטגיות Asset Allocation
4 תפקידי ועדת השקעות וממשקיה בארגון
5 ממשל תאגידי  ככלי ניהולי בפעילות הועדה ובניהול השקעות
6 מגמות בניהול השקעות והתנהגות שווקים
7 private equity  - קרנות גידור והשקעות ישירות בנדל"ן
8 אשראי לא סחיר וניהול תיק אשראי
9 ניהול סיכונים שימושי
10 מדידת ביצועים בתיקי השקעות
11 "אורות אדומים" וכלים מעשיים בעבודת ועדות השקעות

 

המרצים בקורס: 

מולי רבינא –המרכז המקצועי של הקורס. מולי מכהן כיו"ר דירקטוריון המכון הישראלי לפיננסים-IFI, יו"ר ועדת השקעות איילון ביטוח, סגן יו"ר חברת התעופה קאל ודירקטור במגוון חברות. בעברו כיהן כמנכ"ל Credit Swiss Israel ישראל, עוזר מנכ"ל משרד האוצר ובתפקידי מנכ"ל ודירקטוריונים בענפי משק שונים: השקעות ופיננסים, גז ונפט, לוגיסטיקה, תוכנה ועוד.


מירי בן יהושע – מנכ"לית "המרכז לפיתוח מובילות עסקית". מרכזת מקצועית של קורס האשראי של IFI. מנהלת סיכונים ויועצת לגופים מוסדיים. דירקטורית ויו"ר ועדות משנה במספר קופות גמל. לשעבר משנה למנכ"ל בנק איגוד, סמנכ"ל בנק מרכנתיל דיסקונט, סגנית הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
עדה סבח – מרצה בכירה בתחום השקעות ומסחר באג"ח ב- IFI. בעבר, מנהלת השקעות בכירה וראש תחום אגרות חוב ב"עמיתים" קרנות הפנסיה, מנהלת תחום השקעות בחברת "גמולות" ומנהלת תחום אגרות חוב, מנהלת תיקים מוסדיים בחברת "פעילים".


גל סטאל – גל סטאל יו”ר קבוצת אנטרופי. בעל ניסיון של למעלה מ- 15 שנים בתחומי הייעוץ השונים. טרם הקמת חברת אנטרופי יועצים שימש גל כמנכ”ל חברת קסלמן פתרונות בניהול סיכונים PricewaterhouseCoopers בע”מ.
מתי אהרון - שותף ומנכ"ל אנטרופי ממשל תאגידי. בעבר מנהל תחום אסיפות כלליות באנטרופי. בעל תואר ראשון במשפטים וכן תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה וכן בעל רישיון עריכת דין ולייעוץ השקעות. למתי ניסיון של 11 שנים בתחומי מחקר וממשל תאגידי בשוק ההון.


דורית בן סימון – נשיאה ומייסדת IFI ומנכ"ל BSS Capital. בעבר, ראש החטיבה הפיננסית ומנהלת הסיכונים הראשית בבנק דיסקונט, מנכ"ל חברת השקעות "גמולות", יו"ר ועדת השקעות הכשרה ביטוח, יו"ר ועדת השקעות הדסה.


עמית לוינשטיין – מנכ"ל ומייסד IFI. יועץ למוסדות פיננסיים בתחומי אשראי צרכני ומכשירים פיננסיים מורכבים. מנכ"ל ומייסד E-Loan, בעבר, מנהל חדרי עסקאות בקבוצת דיסקונט, מנכ"ל חברת מסחר פרטית.

 

הערך המוסף של התכנית:
תוצר ייחודי של שיתוף פעולה של שני הגופים המובילים והמקצועיים בתחום: חברת אנטרופי הפועלת בשוק המוסדי המקומי שנים רבות והמכון הישראלי לפיננסים .IFI התכנית נבנתה על בסיס ידע וניסיון מצטבר של שני הגופים. התכנית משלבת תכנים רגולטוריים וניהוליים בדגש על ממשל תאגידי יישומי, יחד עם תכנים מקצועיים מתקדמים וכלים יישומיים בתחומי השקעות, אשראי וניהול סיכונים שמוצעים באופן בלעדי על ידי המכון הישראלי לפיננסים (IFI). התכנית מנגישה בצורה תמציתית את הידע המקצועי הנדרש מדירקטורים וחברי ועדות השקעה כדי שיוכלו למלא תפקידם נאמנה. במסגרת התכנית ילמדו המשתתפים נושאים מגוונים ובהם: השקעות אלטרנטיביות (נדל"ן, Private Equity, אשראי), ניהול סיכונים, השקעות קלאסיות, הקצאת נכסים, הסביבה הרגולטורית. במפגש האחרון ייהנו המשתתפים מתרגיל בו יתמודדו עם case study אמיתי של ניהול ישיבת ועדת השקעות וקבלת החלטות השקעה, תוך שילוב דילמות שונות של ניהול סיכונים וסביבה תחרותית.

 

קבוצת אנטרופי- מספקת פתרונות יעוץ כוללים בתחום ניהול הסיכונים (ERM), ממשל תאגידי ורגולציה. באמצעות מתודולוגיות מוסמכות ובשילוב עם ניסיון רב שנים וצוות מקצועי, קבוצת אנטרופי מספקת שירותים בתחום ניהול הסיכונים, תאימות רגולטורית באשר להנחיות הציות, ביקורת פנימית, יישום מערכי ממשל תאגידי וקוד אתי, ליווי בסקירה ויישום תהליכי sox, ניהול סיכוני מערכות מידע ואבטחת מידע (סייבר) ושירותים נוספים עבור הארגונים המובילים בישראל.

המכון הישראלי לפיננסים - IFI - המכון מציע הכשרות, השתלמויות ולימודי תעודה בסטנדרט בינלאומי למומחים ולבכירים במוסדות פיננסיים ובתאגידים. המכון מתמחה בהקניית ידע ושדרוג של המיומנויות המקצועיות והמעשיות בתחום הפיננסי והתאמתן לדירקטורים, מנהלים ועובדים מקצועיים בתחומי מסחר, השקעות, אשראי, ניהול סיכונים, בקרה וביקורת. מערכי ההדרכה פותחו במיוחד עבור המכון והם מועברים באמצעות מרצים מובילים בתחומם, בעלי ניסיון מעשי ומקצועי מישראל ומהעולם.

 

לפניות שאלות נוספות והרשמה: 

מכללת מיטב דש 03-6499927
או לאסף פסה 052-8796922